Staletá Praha, 33, 2017, 1

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

NPÚ > Publikace NPÚ > Staletá Praha

Staletá Praha, 32, 2016, 2 < | > Staletá Praha, 33, 2017, 2

Staletá Praha, 33, 2017, č. 1

Staletá Praha, 33, 2017, č. 1

Na webu vydavatele obsah s ukázkami.

E-shop NPÚ.

Obsah

STUDIE

  • Adéla Klinerová: Chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně. Od prvotní myšlenky k architektonické realizaci. Studium archivních materiálů a dobového tisku spolu s rozborem zachovaných architektonických návrhů Ignáce Ullmanna a Karla Rösnera umožnilo nový pohled na genezi a architektonické řešení karlínského chrámu.
  • Vladislava Říhová, Zuzana Křenková: Pražská mozaikářská dílna Viktora Foerstera. Přehled monumentálních zakázek. Pohled na několik desítek mozaikových realizací pro architekturu, sepulkrální památky i na restaurátorské aktivity pražského mozaikáře Viktora Foerstera se skládá až v poslední době díky podrobnému terénnímu průzkumu a archivním rešerším.
  • Helena Čižinská: Praha v kontextu Beuronské umělecké školy. K výstavám beuronského umění v Německu. Dvě výstavy beuronského umění v Německu, v Limburgu an der Lahn, kde byla prezentována díla z porýnského kláštera benediktinek St. Hildegard, a v arciopatství sv. Martina v Beuronu, kde se diváci mohli seznámit s tvorbou P. Willibrorda Verkadeho, byly příležitostí k objasnění vzájemného uměleckého působení a vztahů s pražskými kláštery Emauzským a sv. Gabriela.
  • Kateřina Houšková, Anna Schránilová, Matyáš Kracík: Nemocnice Na Bulovce a Na Homolce. Přínos 80. let 20. století k architektuře pražských nemocničních areálů. Sonda do specifické problematiky zdravotnické architektury na pozadí komplexního vývoje československých zdravotnických zařízení po roce 1918 představuje trojici nemocničních objektů v dosud neznámé rovině – s důrazem na architektonické a výtvarné řešení, konzultované autory studie s původními tvůrci, architekty i výtvarníky.​​​​​​​​​​​​​​
  • Petr Uličný: Vyšehrad v době Karla IV. a Václava IV. Neznámá tvář královského hradu v ikonografii z počátku 17. století. Soubor málo známých nebo dosud nepublikovaných vedut Vyšehradu a plán Giovanniho Pieroniho z první třetiny 17. století ukazují tento královský hrad ve zcela novém světle. https://www.academia.edu/35840832/

MATERIÁLIE

  • Veronika Staňková: Novověké kachle s alegorickou výzdobou z Nového Města pražského. Nálezy reliéfních kachlů z archeologického výzkumu v Petrské ulici čp. 1132 a ve Vodičkově čp. 710.

SDĚLENÍ

  • Petr Stančík: Možný odraz architektonického řešení novoměstské kaple Božího Těla a Krve na Picím rohu Václava IV.

AKTUALITY

  • Čtvrt století zapsání Prahy na Seznam světového dědictví UNESCO
  • In memoriam Ing. Zdeňky Mladé (14. 10. 1962 – 24. 4. 2017)
  • Hospodářské dvory bývalých panství v Čechách (recenze)