Staletá Praha, 31, 2015, 1

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Publikace NPÚ > Staletá Praha

Obálka

Staletá Praha, 30, 2014, 2 < | > Staletá Praha, 31, 2015, 2

Obsah

OBSAH

STUDIE

Jarmila Čiháková — Martin Müller: Malostranský kostel sv. Václava v geometrickém světě středoevropských rotund, SP 31, 1/2015, 2–109. Rozbor půdorysů dvaceti osmi středoevropských rotund prokázal, že tyto na pohled jednoduché stavby představují důmyslné „maličkosti“ raně středověkých mistrů geometrického umění.

Petr Skála: Alegorie ctností a neřestí na pražském orloji, SP 31, 1/2015, 110–127. Původní ikonografické souvislosti čtyř dvojic soch na vnější straně staroměstského orloje doznaly v průběhu staletí různých změn a interpretací.

MATERIÁLIE

Veronika Koberová — Ladislav Bartoš: Okna sakristií kostelů sv. Havla a Panny marie andělské v Praze, SP 31, 1/2015, 128–140. Ve snaze ukázat nebývalé typologické bohatství okenních kování představují dochované historické výplně oken dvou pražských sakrálních staveb ukázky specifické části památkového fondu. https://www.academia.edu/27128988/

Hana Tomagová: Mariánské družiny při kostele sv. Ignáce v Praze. Příspěvek k poznání původní podoby Družinské kaple, SP 31, 1/2015, 141–156. Rozbor dobových textů, fotografií a dochovaných předmětů umožnil rekonstrukci původní podoby oltáře Družinské kaple z přelomu 19. a 20. století a přinesl dosud neznámé poznatky o souboru historických praporů mariánských družin.

AKTUALITY

J. Baláček – M. Kracík: Nově prohlášené nemovité kulturní památky na území hl. m. Prahy v roce 2014, SP 31, 1/2015, 157–161

Helena Čižinská — Ivan P. Muchka: Václav Mencl, znalec a pedagog, SP 31, 1/2015, 162–166

Helga Turková: Za Milošem Pistoriem, SP 31, 1/2015, 167–170

Ladislav Bartoš: Objev neznámého gotického nástěnného cyklu na fasádě dvorního křídla domu čp. 510 na Starém Městě pražském, SP 31, 1/2015, třetí strana obálky. https://www.academia.edu/27129366/

SERIÁL — F. van den Bossche a J. Wechter, 1606

Ondřej Šefců: Rudolfínská Praha v detailech Sadelerova prospektu (11), Betlémská kaple, SP 31, 1/2015, 171–172