Staletá Praha, 30, 2014, 2

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Publikace NPÚ > Staletá Praha

Staletá Praha, 30, 2014, 1 < | > Staletá Praha, 31, 2015, 1

Obsah

OBSAH

STUDIE

Martin MUSÍLEK, Anna ŽĎÁRSKÁ: "Z Benátek až na konec světa." Příběh skleněného poháru z pražského domu čp. 379/I, s. 2-17. https://www.academia.edu/19125447/

Jedinečný skleněný pohár z doby okolo roku 1300 má nejasné okolnosti vzniku, cesty do Čech i znovunalezení.

Petr ULIČNÝ: Kristův hrob a jeho pražští ochránci. Z topografie kláštera božehrobců na Zderaze, s. 18-47. https://www.academia.edu/11349924/

Setkání s kláštery a liturgií málo známého řádu "božehrobců".

František IŠA: K lokalizaci zaniklé vsi Psáry (Psáře) pod Vyšehradem, s. 48

Nečekané zjištění, že lze i nyní k nevyřešeným otázkám objevit dosud nepovšimnuté archiválie.

Jan HAVRDA, Matouš SEMERÁD, Martin MUSÍLEK: K proměně předlokačního osídlení Prahy v raně gotické město na příkladu románského domu v objektu čp. 309 v Bartolomějské ulici, s. 65-85. https://www.academia.edu/13585531/

Objev románských reliktů umožnil rekonstruovat vývoj jednoho staroměstského domovního bloku.

MATERIÁLIE

Tomasz CYMBALAK, Veronika STAŇKOVÁ: Židovská zrahrada na Novém Městě pražském. Poslední poznatky na základě archeologického výzkumu, s. 86-110. https://www.academia.edu/11143001/

Katalog záchranných archeologických výzkumů realizovaných v areálu bývalého židovského hřbitova s vyhodnocením zejména severozápadního okraje nekropole a blízké kamenické dílny.

Ladislav BARTOŠ: Okna apsidy kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři, s. 112-120. https://www.academia.edu/12192141/

Konzervace raně gotických fresek v apsidě hostivařského kostelíka vedla k detailnějšímu průzkumu se zajímavými výsledky.

Miroslav KOVÁŘ: K architektonickým zlomkům ze Zbraslavského kláštera, s 121

Dvě zdobené kalichovité hlavice rozšířily nepočetný soubor středověkých architektonických článků.

SDĚLENÍ

Vratislav RYŠAVÝ: Možný projektant náhrobku Humprechta Jana Černína z Chudenic v Černínské kapli katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze, s. 129

Andrea HOLASOVÁ: Mezinárodní den památek a historických sídel 2014 v dubnu připomněl: Pomněte na pomníky!, s. 131

BIBLIOGRAFIE

Pražský sborník historický (PSH) I–LX (1964–2012). Místní a tematický rejstřík, s. 137

AKTUALITY

  • Podzemí kostela sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech zasypáno, s. 159
  • Nově prohlášené movité kulturní památky na území hl. m. Prahy v roce 2013, s. 161
  • Operativní průzkumy a dokumentace provedené NPÚ, ÚOP HMP v roce 2013, s. 165
  • Rudolfínská Praha v detailech Sadelerova prospektu (10), s. 171