Staletá Praha, 30, 2014, 1

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Publikace NPÚ > Staletá Praha

Staletá Praha, 29, 2013, 2 < | > Staletá Praha, 30, 2014, 2

Obsah

OBSAH

STUDIE

Pavel VLČEK: Barokní palác Colloredo-Mansfeldů na Starém Městě pražském / 2

Monografické uměleckohistorické zhodnocení významného staroměstského aristokratického paláce bylo rozšířeno o nové poznatky zestavební historie s akcentem na období baroka, rokoka, 19. a počátku 20.století (např. dendrochronologie, dílčí technologické průzkumy, archeologie, tvaroslovná analýza).

Helena ČIŽINSKÁ: Isis-Madona / 25

Objev drobné sošky Isis-Madony v pražské pozůstalosti arch. Otto Rothmayera, Plečnikova žáka a pokračovatele ve funkci hlavního architekta Pražského hradu, umožnil posun v poznání v Čechách stále nedostatečně známého beuronského umění i tvůrčích vazeb s tvorbou Josipa Plečnika.

Kateřina HOUŠKOVÁ, Anna SCHRÁNILOVÁ, Matyáš KRACÍK: Pražské hotely v 60.–80. letech 20. století / 66

Kontextuální zhodnocení novodobé pražské hotelové architektury na vybraných ukázkách – typických reprezentantech jednotlivých desetiletí sledovaného období vychází z podrobné dokumentace in situ.

Jan E. SVOBODA: Praha stoletá (4). K autorství některých pražských fasád období secese, moderny a kubismu / 89

Autor shrnuje výsledky více než dvacetiletého bádání a upřesňuje autorské atribuce pražských domů z období od konce 19. století do 30. let 20. století.

MATERIÁLIE

Radka TIBITANZLOVÁ: Novomlýnská vodárenská věž a její stavitel Jan Decapauli / 111

Drobná analytická stať soustředila poznatky k raně barokní přestavbě významné renesanční technické památky. Doplněno edicí základníchpramenů.

Hana ČERNÁ: Nalezení nezvěstného cyklu lunetových obrazů s výjevy ze života sv. Augustina v kostele sv. Tomáše v Praze / 121

Nezvěstný pozdně barokní cyklus lunet z kláštera bosýchaugustiniánů ve Lnářích byl identifikován s nesignovaným cyklem deponovaným vpražském augustiniánském klášteře.

Veronika BARTOŠOVÁ, Dorota HAVLÍKOVÁ: Příklady dokumentace dřevěných mřížových dveří v interiérech domů / 136

Ukázka zpracování výkresové dokumentace při obnováchkulturních památek a objektů v památkově chráněných územích.

BIBLIOGRAFIE

Pražský sborník historický (PSH) 1-60 (1964-2012). Autorský rejstřík / 145

Aktuality, sdělení

  • Památkové aktuality / 156
  • Nově prohlášené nemovité kulturní památky v roce 2013 / 156
  • Životní jubileum Dany Stehlíkové / 165
  • Errata k ročníku XXIX / 170
  • Rudolfinská Praha v detailech Sadelerova prospektu (9) / 171