Staletá Praha, 29, 2013, 1

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Publikace NPÚ > Staletá Praha

Staletá Praha, 28, 2012, 2 < | > Staletá Praha, 29, 2013, 2

OBSAH

STUDIE

Příběh tří Mikulášů od věže. Příspěvek k otázce jejich totožnosti. Martin Musílek 2

Identifikaci tří nositelů jména Mikuláš s přídomkem od Věže, význačných osobností z elit 13. a 14. století v Praze a Brně, doplňují schémata rozrodů nejen pražských Velfloviců.

Poznámky ke stavebnímu vývoji severní kaple a chóru kostela P. Marie pod řetězem v Praze na Malé Straně. Miroslav Kovář 16

Klíčové situace pro poznání stavebního uspořádání a vývoje raně gotické severní dvojpodlažní kaple a sousedního gotického presbytáře kostela P. Marie pod řetězem v areálu johanitské komendy.

Z historie zvonů farnosti kostela Matky Boží před Týnem v Praze. Jiří Mazal 35

Početný soubor existujících i zaniklých zvonů ze dvou kostelů staroměstské farnosti tvoří již od počátku 14. století nedílnou součást dějin Prahy i každodenního života.

Praha stoletá (3). K autorství některých pražských fasád období secese, moderny a kubismu. Jan E. Svoboda 59

Autor shrnuje výsledky více než dvacetiletého bádání a upřesňuje autorské atribuce pražských domů z období od konce 19. století do 30. let 20. století.

Historické okenní výplně barokních vikýřů Velkopřevorského paláce čp. 485 na Malé Straně v Praze. Veronika Bartošová, Dorota Havlíková 83

Vzor zpracování výkresové dokumentace při obnovách kulturních památek a objektů v památkově chráněných územích.

Hotel Praha. Od architektonické soutěže po jeho uměleckou a uměleckořemeslnou výzdobu. Hedvika Křížová 91

Podrobné zhodnocení jedné z opomíjených architektonických realizací z 80. let 20. století, společného díla předních českých architektů a výtvarníků, postup výstavby a ocenění vnitřního vybavení.

Karel Honzík - památkář? Na okraj dvou neznámých rukopisů. Ladislav Zikmund-Lender 109

Zasazení ideových východisek významného českého levicového architekta na základě dvou dosud nepublikovaných rukopisů do dobového kontextu památkové péče a urbanismu Prahy.

Replika dlažby vyšehradskéhu typu v bazilice sv. Vavřince na Vyšehradě. Vícegenerační archeologický výzkum a současná prezentace archeologické památky. Ivana Boháčová 114

Systematický archeologický výzkum v části baziliky sv. Vavřince a instalace repliky románské dlažby vyšehradského typu si vyžádaly revizi dosud nevyčerpaného archivního materiálu a pokus o osobité řešení skladby terakotové podlahy.

Zpravodaj památkové péče a ochrany přírody 1982-1989. Autorský rejstřík. Tematický rejstřík. Místní rejstřík 126

AKTUALITY

  • Sté výročí narození Jana Čeřovského 149
  • Památkové aktuality 153
  • Nově prohlášené nemovité kulturní památky na území hl. m. Prahy v roce 2012 153
  • Nově prohlášené movité kulturní památky v letech 2011–2012 161
  • Errata k roč. XXVIII 166
  • Rudolfinská Praha v detailech Sadelerova prospektu (7). Ondřej Šefců 167