Publikace: Symboly moci či předměty sběratelského zájmu? Metodika třídění a evidence zbraní a zbroje ve sbírkách Národního památkového ústavu

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Publikace NPÚ >

Symboly moci či předměty sběratelského zájmu? Metodika třídění a evidence zbraní a zbroje ve sbírkách NPÚ

Symboly moci či předměty sběratelského zájmu? Metodika třídění a evidence zbraní a zbroje ve sbírkách Národního památkového ústavu, Odborné a metodické publikace, sv. 94 Autoři: Roman Gronský, Vladimír Kočan, Petr Czajkowski, (ed.). Vyd. NPÚ, Praha 2017. ISBN 978-80-87967-10-2

http://www.nusl.cz/ntk/nusl-374531 | http://invenio.nusl.cz/record/374531/files/nusl-374531_1.pdf | MIS/NPÚ | PDF/MIS/NPU

Obsahová struktura metodiky je rozdělena na úvod, ve kterém je vysvětlen metodologický přístup, jehož základem je snaha o formální a obsahové sjednocení českého názvosloví, neboť pouze u jasně identifikovaného předmětu lze správně stanovit jeho hodnotu technickou a kulturně historickou. V textu je kriticky zhodnocena dosavadní literatura, zabývající se oblastí militarií a sleduje různé varianty jejich přístupu a pokouší se vymezit základní badatelské kontury disciplíny, jež se tímto tématem zabývá. Metodika třídí předměty podle druhů do skupin a podskupin, vycházejících z jejich historického vývoje, vzhledu a typu na A) Chladné zbraně, B) Zbroje, přilby, štíty, čepice a části výstroje, C) Mechanické střelné zbraně, D) Ruční palné zbraně, E) Těžké palné zbraně, F) Zbraně a zbroje Japonska, G) Nástroje útrpného práva, H) kapitola o postupu dokumentaci militarií a nutných pomůckách, dále pak Slovníček základních výrazů (německo-česko-anglicko-francouzský) a doporučenou a použitou literaturu.

Národní památkový ústav jako odborná organizace státní památkové péče v České republice vydává tuto publikaci v zájmu zajištění jednotného třídění a evidence zbraní, zbroje a militárií. Certifikovaná metodika „Třídění a evidence zbraní a zbroje ve sbírkách Národního památkového ústavu“ je určena pracovníkům památkové péče, zejména těm, kteří se s tímto materiálem pravidelně setkávají při provádění základní evidence a inventarizace mobiliárních fondů na státních hradech a zámcích, ale i kastelánům a správcům sbírek. Metodika stanovuje názvosloví i předmětné zařazení zbraní, zbroje a militárií a podává tak návod pro třídění a dokumentaci.

Certifikovaná Metodika třídění a evidence zbraní a zbroje ve sbírkách Národního památkového ústavu byla vytvořena v rámci výzkumného projektu NAKI DF13P01OVV020 Symboly moci či předměty sběratelského zájmu? Zhodnocení a interpretace sbírkových fondů militarií na Státních hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu.

Využití předkládaného výsledku výzkumu lze očekávat především v institucích spravujících sbírkové mobiliární fondy militarií. Měly by mezi ně rozhodně patřit především veškeré muzejní instituce spravující tento typ sbírkových fondů. Metodika může pomoci při vytváření interiérových instalací nejen ve státních objektech, ale je využitelná také dalšími soukromými institucemi či soukromými sběrateli.