Publikace: Symboly moci či předměty sběratelského zájmu? Metodika péče a dlouhodobého uchování zbraní a zbroje

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Publikace NPÚ >

Symboly moci či předměty sběratelského zájmu? Metodika péče a dlouhodobého uchování zbraní a zbroje (Publikace NPÚ 2016)

Symboly moci či předměty sběratelského zájmu? Metodika péče a dlouhodobého uchování zbraní a zbroje, NPÚ, Praha 2016. ISBN 978-80-87967-12-6. Edice Odborné a metodické publikace, č. 96?

Autoři: Rudolf Protiva, Petr Czajkowski (ed.)

NUSL | PDF/NUSL | MIS/NPÚ | PDF/MIS/NPÚ (on-line 20180427, verif. 20180610).

Cílem metodiky je poskytnout vhodný podklad pro efektivní naplňování odborné péče o tématem vybranou část mobiliárního fondu ve správě Národního památkového ústavu se zaměřením na militaria. Dalším cílem předkládané metodiky je seznámit širší okruh odborné i laické veřejnosti, zajímající se o tuto část historických artefaktů, se základními znalostmi, umožňujícími odpovídající rozpoznání případného ohrožení stavu a tudíž i kulturních a historických hodnot zbraní a zbroje.

Předkládaná metodika je určena především majitelům a správcům sbírkových fondů militarií, jakož i zájemcům o tento druh mobiliárního fondu z řad širokého okruhu jednotlivců a sdružení, zajímajících se o péči o zbraně a zbroj. Metodika se stane relevantním podkladem pro odborné pracovníky Národního památkového ústavu s pracovní náplní zaměřenou na péči o tuto vybranou část mobiliárního fondu, ale i pro jednotlivé správce objektů nebo sbírek na hradech a zámcích fondu ve správě této organizace. V rámci odborného vzdělávání bude předkládaná metodika rovněž vyhledávaným podkladem pro muzejní a galerijní pracovníky. V pedagogické oblasti se metodika stane relevantním podkladem se všeobecným, výchovně vzdělávacím potenciálem směrem široké odborné i laické veřejnosti a povede k rozvoji poznávání a současně povědomí o nutnosti ochrany tohoto druhu kulturního dědictví. Dále je určena pro nově se utvářející profese lektorů výchovně vzdělávacích programů v historickém prostředí v rámci Národního památkového ústavu.