Publikace: Renesanční sídlo pánů z Hradce v nejstarších inventářích jindřichohradeckého zámku

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

NPÚ. Publikace > Stránka > Dokumenty (Publik. 20190124. Edit. 20190131)

Renesanční sídlo pánů z Hradce v nejstarších inventářích jindřichohradeckého zámku (Publikace NPÚ, 2018)

Renesanční sídlo pánů z Hradce v nejstarších inventářích jindřichohradeckého zámku, autorky: Eva Lukášová, Věra Smolová. Vyd. NPÚ-ÚOP v Českých Budějovicích, 2018, 200 s. ISBN 978-80-85033-86-1

E-shop NPÚ

Obsah

Anotace

Autorky prezentují v širokých souvislostech dva pozdně renesanční soupisy vnitřního vybavení zámku Jindřichova Hradce, významné rezidence jednoho z předních českých šlechtických rodů této doby. Starší z nich vlastnoručně sepsala roku 1604 paní Kateřina Hradecká, rozená z Montfortu (1556–1631), vdova po Adamovi II. z Hradce (1549–1596), vladaři hradeckého domu a nejvyšším pražském purkrabí – zástupci habsburského panovníka Rudolfa II. v zemi. Tato vysoce urozená aristokratka a paní domu zachytila ve velmi specifické švábské němčině zámecké movitosti nejen v nebývalém rozsahu, ale i s osobitým úhlem pohledu a osobními poznámkami. Unikátní pramen přináší informace o podobě nejluxusnějších předmětů určených k reprezentaci i o předmětech určených pro každodenní užití, zlaté a stříbrné nádoby, baldachýny, výbavu loží, tapiserie, zlatem a stříbrem zdobené přehozy, orientální koberce, sedací nábytek, nádobí, svítidla, toaletní potřeby, obrazy či vybavení kaple. Roku 1638 dala zaznamenat movitosti zámku, tentokrát česky, také paní Alžběta Pragerová, zámecká komornice a strážkyně pokojů. Ve sbírkách státních zámků Jindřichův Hradec a Telč se některé z těchto památek nalézají až do dnešních dnů.

Obsah

Páni z Hradce [VS]
Kateřina Hradecká z Montfortu a konec rodu pánů z Hradce [VS]
Život Kateřiny Hradecké z Montfortu po roce 1604
Život Kateřiny Hradecké z Montfortu po defenestraci Viléma Slavaty
Návrat do Jindřichova Hradce
K historii rodinných archivů pánů z Hradce a Slavatů
Nejstarší jindřichohradecké inventáře a jejich dosavadní badatelské využití
Sbírky a zařízení zámku Jindřichův Hradec ve světle písemných pramenů [EL]
„Věci parádní“. Soupis precios / Soupis hedvábných nebes a závěsů na lože / Soupis hedvábných přehozů – dek na lože / Svatební lože / Soupisy špalírů na stěny / Hedvábné špalíry / Tapiserie / Kožené špalíry / Soupis koberců – přehozů / Soupis hedvábných židlí a křesel / Soupis obrazů
„Věci kostelní“. Soupis parament a zařízení kaplí
„Věci všelijaké“. Soupis cínového nádobí / Soupisy svítidel a dalších předmětů z kovu / Soupis stolů a židlí / Soupis stolního prádla / Soupis loží a postelí / Soupis ložního prádla / Soupis toaletních stolic a sklenic
Sály a pokoje. Zámecké prostory v roce 1604 / Zámecké prostory v roce 1638
Inventář Kateřiny Hradecké z Montfortu
Popis editovaného pramene [VS] / Transliterace [VS] a překlad [EL, VS] / Slovník německých výrazů [VS] / Ediční poznámka [VS]
Inventář Alžběty Pragerové
Popis editovaného pramene [VS] / Transkripce [VS] / Ediční poznámka [VS]
Literatura
Summary

Odkazy

Ohlasy

20190124 | Autorky knihy představí renesanční inventáře z Jindřichova Hradce (npu.cz; 20190124). "Na konci roku 2018 vydal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích publikaci s názvem Renesanční sídlo pánů z Hradce v nejstarších inventářích jindřichohradeckého zámku. Autorky PhDr. Eva Lukášová z Národního památkového ústavu a PhDr. Věra Smolová ze Státní oblastního archivu v Praze knihu představí v rámci přednášky, která se koná v pondělí 4. února 2019 v 16:30 hodin v zasedacím sále Národního památkového ústavu na Senovážném nám. 6 v Českých Budějovicích..."

20190131 | Kniha nechá čtenáře nahlédnout do renesančního vybavení jindřichohradeckého zámku (npu.cz). Nástin přínosu publikace.

20190301 | KNIHA | Renesanční sídlo pánů z Hradce v nejstarších inventářích jindřichohradeckého zámku (propamatky.info). (verif. 2090324). Pouze stručnější verze předchozí zprávy na webu NPÚ.