Publikace: Proměny zámeckého areálu v Jaroměřicích nad Rokytnou

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Publikace NPÚ >

Proměny zámeckého areálu v Jaroměřicích nad Rokytnou (Publikace NPÚ, 2017)

Kol. autorů: Proměny zámeckého areálu v Jaroměřicích nad Rokytnou, NPÚ-ÚOP v Českých Budějovicích, České Budějovice 2017, 583 s. ISBN 978-80-87890-24-4

Autoři: Radim Petr, Tomáš Valeš, Jana Spáčilová, Lilian Ruhe, Petr Fidler, Jana Perutková, Lenka Křesadlová

Kniha se věnuje historickému i stavebnímu vývoji zámku, zabývá se uměleckými sbírkami i barokní zahradou a klade důraz také na osobnosti, které se se zámkem pojí.

E-shop NPÚ.

Obsah

Obsah

Část I. Stojí zámek v zahradě v zemi moravské

Prolog (Petr Fidler), s. 15

 • Bratři Guestenbergové. Od Rýna do srdce Evropy, s. 16n
 • Jan Antonín z Questenbergu stavebník a mecenáš, s. 19n
 • Přestavba zámku 1670-1682, s. 28n

Stavebník Jan Adam z Questenbergu (Petr Fidler)

Hrabě Svaté říše římské a pán měst a panství Bečov a Javorná, svobodný pán na Jaroměřicích, Bohušicích, Jakubově a v Rappoltenkirchen etc.

 • Iuventus, s. 35n
 • Grand Tour, s. 38n

Barokní areál jaroměřického zámku a jeho příběh (Petr Fidler), s. 52

 • Non solum libelli, sed atiam aedes sua fata habent, s. 53n

Stavba a její tvůrci (Petr Fidler), s. 84

 • Kompozice hmot a dispozice, s. 85
 • Nicolaus Millich, s 89

Questenbergovi pomocníci: Architekti a stavitelé (Petr Fidler), s. 97n

 • "Brandauerische faciada von Jarmeritz", s. 103n
 • Domenico d'Angeli nebo Jakob Prandtauer?, s. 111n
 • Architekt kostela sv. Markéty, s. 118n

Tertium non Datur?! (Petr Fidler), s. 132n

 • "Tous le seigneurs de la court parlent notre langue", s. 142n
 • "Structor" Questenberg a jeho rádci, s. 151n

Stavebníkovy zkušenosti (Petr Fidler), s. 154

 • Questenberský palác ve Vídni, s. 155
 • Rappoltenkirchen, s. 166
 • Zámeček v Bohušicích, s. 170

Vanitas aneb Zaniklý svět barokní každodennosti (Petr Fidler), s. 173

 • Mobiliář, s. 174n

Hosté z Olympu v jaroměřických interiérech (Petr Fidler), s. 192

 • Zámecké interiéry, s. 193n
 • Epilog aneb Noblesse oblige jako stavebnická strategie, s. 227n

Zámecká zahrada v Jaroměřicích: Líbezné místo mnoha barev, vůní, chutí a hudby (Lenka Křesadlová), s. 229

 • Počátky zahradních úprav v renesanci a v raném baroku, s. 230n
 • Období největšího rozkvětu, zahrada zrcadlem společenského postavení a zálib majitele, s. 233n
 • Čekání na nový zlatý věk, s. 266n

Část II. Hrabě Jan Adam z Questenbergu v objetí múz

Život v obrazech (Jana Perutková, Lilian Ruhe, Tomáš Valeš), s. 273

 • Jana Perutková: Osobnost hraběte Jana Adama z Questenberku, s. 274n
 • Mezi soukromou osobou a dynastickou kontinuitou: dochované podobizny hraběte (Lilian Ruhe, Tomáš Valeš), s. 287n

Vášeň k hudbě (Jana Perutková), s. 338

 • Hudebně nadaný a vzdělaný aristokrat, s. 339n
 • Neúnavné budování hudební sbírky, s. 345n

Události

20180307 | Křest publikace konaný ve Vile Stiassni v Brně.

Odkazy

MZK.

Obálky knih

Ohlasy

20180310 | Všechno o zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou, kde se tak dařilo hudbě (operaplus.cz/ČTK).

20180403 | Vše je jinak, zjistili historici. Na zámku prohodí západ s východem (jihlava.idnes.cz). "Historici, kteří pracovali na obsáhlé knize o zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou, přišli v archivech na nové skutečnosti. Památkáři se až dosud mylně domnívali, že západní křídlo patřilo hraběti a východní hraběnce. Jenže všechno bylo jinak a zámek čeká velké stěhování."