Publikace: Preventivní péče o předměty kulturní povahy v expozicích, depozitářích a zpřístupněných autentických interiérech

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Publikace NPÚ >

Preventivní péče o předměty kulturní povahy v expozicích, depozitářích a zpřístupněných autentických interiérech (Publikace NPÚ, 2017)

Preventivní péče o předměty kulturní povahy v expozicích, depozitářích a zpřístupněných autentických interiérech, Vyd. NPÚ, Praha 2017, 124 s. ISBN 978-80-87967-15-7.

Autorky: Kateřina Cichrová, Ludmila Ourodová, Ivana Troupová, Zuzana Vaverková

http://www.nusl.cz/ntk/nusl-374528 | PDF: http://invenio.nusl.cz/record/374528/files/nusl-374528_1.pdf | http://www.naki-mupkp.cz/ | PDF: http://www.naki-mupkp.cz/sites/default/files/preventivni_pece.pdf

Metodika je výsledkem konsorciálního projektu Technického muzea v Brně, Národního památkového ústavu a Moravské galerie v Brně s názvem „Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy – optimalizace podmínek s cílem dosažení dlouhodobé udržitelnosti“ schváleného z grantového programu MK ČR – NAKI DF 13P01OVV016.

Certifikovaná metodika s názvem „Preventivní péče o předměty kulturní povahy v expozicích, depozitářích a zpřístupněných autentických interiérech“ je určena technickým pracovníkům institucí a památkových objektů, kteří jsou v reálném kontaktu s předměty kulturní povahy, odborným pracovníkům památkové péče, historikům umění, historikům, konzervátorům-restaurátorům, správcům objektů a depozitářů, muzejním a galerijním pracovníkům, vlastníkům památek, projektantům a architektům, studentům relevantních oborů školství a širší odborné veřejnosti se zájmem o danou problematiku.

Odkazy

Související publikace

Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy