Publikace: Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

NPÚ. Publikace >

Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté

Ivana Boháčová, Jaroslav Podliska a kol.: Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté, Archeologický ústav AV ČR, Národní památkový ústav, Praha 2017. Druhé, upravené vydání, Praha 2018.[1]

E-shop NPÚ.

Obsah

Informace vydavatelů

Informace na webu ArUP AV ČR | na webu Praha archeologická | na webu NPÚ + obsah PDF

Ukázky na webu Praha archeologická. Zpráva na webu pražských archeologů s dalšími ukázkami.

Anotace

Průvodce je zaměřen především na historické jádro metropole, dnešní Pražskou památkovou rezervaci, která je na archeologické doklady nejbohatší. Stručné texty o jednotlivých vybraných archeologických památkách jsou určeny široké veřejnosti, základní přehled o současných archeologických poznatcích z nich mohou ale získat i odborníci. Kniha je vybavena množstvím dosud nezveřejněných ilustrací, fotografií i plánků, které byly vesměs vyhotoveny přímo pro účely Průvodce. Část z nich a také některé informace o vybraných lokalitách naleznete i na stránkách našeho portálu www.praha-archeologicka.cz. Kniha však umožňuje vhled i do dalších témat. Kromě stručného přehledu vývoje jednotlivých částí Prahy a jejího zázemí zde nechybí ani kapitoly o historii i současnosti archeologického výzkumu Prahy. Významnou část knihy tvoří tematické medailonky, přinášející aktuální souhrn archeologických vědomostí k obecnějším historickým tématům, jakými jsou např. vybrané otázky středověkého stavitelství, pohřbívání, řemesel či každodenního života obyvatel Prahy v minulosti. Právě tyto poznatky jsou jedním z nejcennějších výsledků soustavného studia archeologických pramenů uložených v podzemí města zapsaného na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Knihu vydal Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, zastoupený územním odborným pracovištěm v Praze. Je dílem širokého kolektivu odborníků, kteří se dlouhodobě věnují archeologickému výzkumu Prahy a je provázena obsáhlým přehledem odborné literatury.

ISBN: 978-80-87365-97-7 (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.); ISBN: 978-80-7480-091-7 (Národní památkový ústav)

Klíčová slova

Archeologie. Archeologie středověku. Průvodce - publikace.

Kolektiv autorů

Ivana Boháčová, Tomasz Cymbalak, Jarmila Čiháková, Zdeněk Dragoun, Jan Hasil, Jan Havrda, Petr Juřina, Vojtěch Kašpar, Filip Laval, Katarína Mašterová, Jaroslav Podliska, Veronika Staňková, Petr Starec, Miroslava Šmolíková, Michal Tryml, Martin Vyšohlíd, Anna Ždárská

Obsah

ÚVOD

 • O knize (aneb proč vznikl archeologický průvodce a co v něm lze nalézt) / Ivana Boháčová – Jaroslav Podliska 7
 • Archeolog ve městě a jeho metody výzkumu / Vojtěch Kašpar 11
 • Počátky archeologického výzkumu a péče o archeologické památky v Praze / Miroslava Šmolíková 17
 • Archeologie v historickém jádru Prahy od vzniku Československé republiky do roku 1989 / Ivana Boháčová 23
 • Současnost pražské archeologie v centru města / Jaroslav Podliska 29

I Přírodní podmínky a nerostné suroviny jako klíč k osídlení Prahy / Jan Havrda 33

HRADČANY / Ivana Boháčová 39

 • 1 Kostel Panny Marie – nejstarší sakrální stavba v Praze / Ivana Boháčová 44
 • 2 Raně středověké opevnění a severní trakt Pražského hradu / Ivana Boháčová 47
 • 3 Památky pod dlažbou 3. nádvoří Pražského hradu / Ivana Boháčová 50
 • 4 Rotunda a bazilika sv. Víta, klášter kostela Pražského a biskupský palác / Ivana Boháčová 54
 • 5 Bazilika a klášter sv. Jiří na Pražském hradě / Katarína Mašterová 57
 • 6 Prašný most / Ivana Boháčová 60
 • 7 Pohřebiště, popraviště a kaple sv. Matouše na Loretánském náměstí / Ivana Boháčová 62
 • 8 Klášter premonstrátů na Strahově / Zdeněk Dragoun – Jaroslav Podliska 65
 • 9 Dům Tychona Brahe na Pohořelci / Michal Tryml 68

II Nejstarší opevnění Prahy / Ivana Boháčová – Jan Havrda 70

III Pohřbívání ve středověké Praze / Ivana Boháčová – Jan Havrda – Petr Starec 77

MALÁ STRANA A OKOLÍ / Jarmila Čiháková 83

 • 10 Rotunda sv. Václava / Jarmila Čiháková 90
 • 11 Kostel sv. Maří Magdalény kláštera magdalenitek / Jan Havrda – Michal Tryml 92
 • 12 Bývalý kostel sv. Jana Křtitele v Oboře / Zdeněk Dragoun 94
 • 13 Opevnění podhradí a dřevěná cesta v Mostecké ulici / Jarmila Čiháková 96
 • 14 Kotlářovský dům s pozůstatky Juditina mostu / Zdeněk Dragoun – Jaroslav Podliska 99
 • 15 Dům U Tří zlatých korun a městské opevnění / Tomasz Cymbalak – Jaroslav Podliska 102
 • 16 Hrnčířská dílna ve Vlašské ulici / Jan Havrda 104
 • 17 Zmizelý vltavský ostrov na Klárově / Jan Havrda 106
 • 18 Románský dvorec na Petříně / Michal Tryml 108
 • 19 Řetězový most Františka I. / Jan Havrda 110
 • 20 Kostel sv. Filipa a Jakuba na Smíchově / Zdeněk Dragoun 112

IV Zaniklá architektura kostelů a klášterů / Zdeněk Dragoun 113

STARÉ MĚSTO A JOSEFOV / Jaroslav Podliska 117

 • 21 Můstek přes příkop staroměstského opevnění / Zdeněk Dragoun 125
 • 22 Klášter křižovníků s červenou hvězdou a pozůstatky Juditina mostu / Zdeněk Dragoun – Jaroslav Podliska 126
 • 23 Předmostí Karlova mostu na Křižovnickém náměstí / Jaroslav Podliska 128
 • 24 Klášter klarisek a minoritů Na Františku / Michal Tryml 130
 • 25 Betlémská kaple a její podzemí / Jaroslav Podliska 136
 • 26 Kostel sv. Filipa a Jakuba / Jaroslav Podliska 138
 • 27 Kostel sv. Vavřince v areálu kláštera dominikánek u sv. Anny / Zdeněk Dragoun 140
 • 28 Kostel sv. Linharta / Jan Havrda – Zdeněk Dragoun 142
 • 29 Kostel sv. Jana Křtitele na zábradlí / Jaroslav Podliska 144
 • 30 Kostel sv. Valentina / Zdeněk Dragoun 146
 • 31 Mariánské náměstí a kostel Panny Marie na louži / Michal Tryml 148
 • 32 Dominikánský klášter sv. Klimenta / Jan Havrda 150
 • 33 Klášter cyriaků s kostelem sv. Kříže Většího / Veronika Staňková 154
 • 34 Románský dům Andělská kolej / Zdeněk Dragoun 156
 • 35 Týnský dvůr (Ungelt) / Zdeněk Dragoun 159
 • 36 Kostel Panny Marie před Týnem a jeho předchůdci / Zdeněk Dragoun 162
 • 37 Raně středověké pohřebiště v Bartolomějské / Veronika Staňková 164
 • 38 Středověká komunikace pod Platnéřskou ulicí / Jan Havrda 166
 • 39 Staroměstské náměstí a památky skryté pod jeho dlažbou / Jaroslav Podliska – Jan Havrda 168
 • 40 Staroměstské smetiště / Zdeněk Dragoun 171
 • 41 Kostel sv. Benedikta a komenda řádu německých rytířů / Michal Tryml 172
 • 42 Zaniklé synagogy židovského města / Jan Havrda 174
 • 43 Mikve u Pinkasovy synagogy / Michal Tryml 178

V Pražské románské domy / Zdeněk Dragoun 181

VI Cesty a veřejná prostranství v minulosti města / Jan Havrda – Jaroslav Podliska – Michal Tryml 185

VII Vrcholně středověké a novověké opevnění pražských měst / Zdeněk Dragoun – Petr Starec 189

VIII Výroba a zpracování kovů ve středověké Praze / Jaroslav Podliska 195

NOVÉ MĚSTO / Vojtěch Kašpar 201

 • 44 Středověká osada u kostela sv. Petra na Poříčí / Vojtěch Kašpar 208
 • 45 Náměstí Republiky v minulosti / Petr Juřina – Martin Vyšohlíd 212
 • 46 Bývalá kasárna Jiřího z Poděbrad (Palladium) / Petr Juřina – Martin Vyšohlíd 215
 • 47 Novoměstská Jáma / Tomasz Cymbalak 218
 • 48 Židovská zahrada / Veronika Staňková 220
 • 49 Gotické sklepy ve Spálené ulici / Tomasz Cymbalak 222
 • 50 Kaple Božího Těla na Karlově náměstí / Jaroslav Podliska 225
 • 51 Domy koželuhů v Jirchářích / Michal Tryml 228
 • 52 Kostel sv. Bartoloměje / Anna Žďárská 230
 • 53 Kostel sv. Jana Evanglisty na bojišti / Michal Tryml 232

IX Odpad v životě města (studny, jímky, smetiště…) / Tomasz Cymbalak 233

X Řemesla na Novém Městě pražském / Vojtěch Kašpar 236

VYŠEHRAD A OKOLÍ / Ivana Boháčová 243

 • 54 Osada na břehu Botiče pod Vyšehradem / Jaroslav Podliska 248
 • 55 Palácové stavby středověkého Vyšehradu / Ivana Boháčová 250
 • 56 Pozůstatky středověké baziliky sv. Petra a Pavla a románský „most“ / Ivana Boháčová 252
 • 57 Raně románská bazilika sv. Vavřince a její předchůdce / Ivana Boháčová 254
 • 58 Kostel sv. Pankráce / Michal Tryml 256

VELKÁ PRAHA – PROMĚNY PRAŽSKÉHO REGIONU OD PRAVĚKU PO NOVOVĚK / Jan Hasil – Miroslava Šmolíková 259

 • 59 Hradiště Na Farkách / Miroslava Šmolíková 266
 • 60 Hradiště Závist a Šance / Miroslava Šmolíková 268
 • 61 Výšinné sídliště V Obůrkách ve Vinoři / Miroslava Šmolíková 272
 • 62 Hradiště Zámka u Bohnic / Miroslava Šmolíková 274
 • 63 Hradiště Hostivař / Miroslava Šmolíková 276
 • 64 Šárecké údolí / Jan Hasil 278
 • 65 Hradiště Butovice / Miroslava Šmolíková 280
 • 66 Hradiště Královice / Jan Hasil 282
 • 67 Hradiště Vinoř / Jan Hasil 284
 • 68 Čimice / Filip Laval 286
 • 69 Klášter benediktinů v Břevnově / Michal Tryml 290
 • 70 Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech / Zdeněk Dragoun 295
 • 71 Pohřebiště v Lahovicích / Miroslava Šmolíková 298
 • 72 Zaniklá ves Litožnice / Jan Hasil 300
 • 73 Bývalý cisterciácký klášter na Zbraslavi / Michal Tryml 302
 • 74 Zaniklá tvrz Slavětice / Jan Hasil 305
 • 75 Zaniklá ves Hol / Jan Hasil 306
 • 76 Nový hrad u Kunratic / Jaroslav Podliska 308
 • 77 Obléhací tábor před Novým hradem u Kunratic / Jaroslav Podliska 311

(Rejstříky, slovníček, resumé...)

 • Hlavní archeologická období a kultury v Čechách 314
 • Významní pražští archeologové minulosti / Ivana Boháčová – Jaroslav Podliska – Miroslava Šmolíková 315
 • Abecední rejstřík lokalit 318
 • Slovníček odborných pojmů 320
 • Použité zkratky 322
 • Literatura a prameny 323
 • Resumé: Guide to Prague Archaeology: Known, Unknown, and Hidden Monuments 333
 • Autorský kolektiv 335

Odkazy

Recenze

Ohlasy v médiích

 • 20180206 | Kateřina Semrádová: Toulky středověkou Prahou, archeologové vydávají novou publikaci (tvarchitect.com). "...Kromě konkrétních informací o výsledcích výzkumů zde čtenáři najdou také medailonky s obecnými tématy, jako je vývoj opevnění, středověké stavitelství, pohřbívání nebo každodennost. Právě tyto poznatky jsou podle archeologů jedním z nejcennějších výsledků soustavného studia archeologických pramenů. Jaroslav Podliska z Národního památkového ústavu ÚOP Praha považuje za důležité také to, že se archeologové mohou touto cestou podělit o získané znalosti se širokou veřejností: „Byl bych rád, kdyby publikace ukázala i na to, že archeologie není jenom věda, ale také poučení a služba ve veřejném zájmu, protože získané znalosti můžeme prostřednictvím dnešních moderních technologií šířit mezi veřejnost. S projektem je totiž mimo tištěného průvodce svázaný ještě webový portál Praha archeologická.“..."
 • 20180206 | Lidové noviny: Na 77 míst s „archeology“ v kapse (lidovenoviny.cz). "PRAHA „Kam dnes vyrazíme na výlet?“ Tak se ptají o víkendech nejen Pražáci, ale i další Češi, kteří chtějí prozkoumávat historické město na Vltavě. Možnost pohlédnout nově na Pražský hrad, Vyšehrad, Týnský dvůr (Ungelt) anebo četná náměstí a kostely jim teď přináší Průvodce pražskou archeologií. Ten vůbec poprvé představuje v ucelené podobě výsledky archeologického výzkumu Prahy: hlavně jejího cenného jádra zapsaného na seznamu UNESCO.„Naše kniha je zaměřena na širokou veřejnost, je tomu přizpůsobena. Je psána formou průvodce, u kterého jsme se snažili o přehlednost a – na naše poměry – i stručnost,“ řekla LN editorka Ivana Boháčová z pražského Archeologického ústavu Akademie věd ČR, jež svazek sestavila s Jaroslavem Podliskou z Národního památkového ústavu v Praze. On-line Martin Rychlík: Na 77 míst s „archeology“ v kapse (pressreader.com/czech-republic/lidove-noviny/).
 • 20180206 | Kniha seznámí zájemce s archeologickými památkami metropole (radio.cz). Anotace.
 • 20180206 | Průvodce pražskou archeologií (praha.eu). (Stručné oznámení.)
 • 20180207 | Čtenáře provede hlavním městem nový Průvodce pražskou archeologií (tyden.cz/ČTK). "...V průvodci jsou informace o proměnách hlavního města. Připomíná i objevy z nedávné minulosti jako například předchůdce raně románské baziliky svatého Vavřince na Vyšehradě, zaniklý dominikánský klášter svatého Klimenta pod areálem současného Klementina včetně reliéfu Krista v Getsemanech nalezeného v roce 2016 nebo románskou rotundu svatého Václava. U každé památky je v průvodci QR kód, který odkazuje na web pražské archeologie, kde zájemci najdou další texty a obrázky."
 • 20180208 | Nová kniha ukazuje neviditelnou Prahu. Odhaluje skryté archeologické památky (www.ceskatelevize.cz).
 • 20180208 | Průvodce pražskou archeologií (ceskatelevize.cz). Stručná reportáž s komentáři Jaroslava Podlisky.
 • 20180214 | Robert Oppelt: Stará Praha pod námi, in: MF Dnes (pressreader.com/czech-republic/mf-dnes/).
 • 20181121 | Průvodce pražskou archeologií vydán podruhé (npu.cz). Obsáhlá informace o druhém vydání publikace.

Reference

 1. Průvodce pražskou archeologií vydán podruhé, publ. 20181121, verif. 20181121. Další verze informace o publikaci na webu odboru archeologie NPÚ-ÚOP v hl. m. Praze: Andrea Holasová: Průvodce pražskou archeologií vydán podruhé (archeopraha.cz). Publ. 20181121, verif. 20181123.