Publikace: Obchodní dům Prior - Kotva. Historie - Urbanismus - Architektura

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

NPÚ. Publikace >

Architektura (Publikace NPÚ, ČVUT, 2018)

Obchodní dům Prior / Kotva. Historie | Urbanismus | Architektura. Autor: Petr Urlich (ed.) a kol., vyd. ČVUT, NPÚ, Praha 2018, 256 s. ISBN 978-80-87967-19-5

e-shop NPÚ

Web: https://www.ma6070.cz/cs

PDF

Anotace

Monografie se zabývá budovou obchodního domu Prior / Kotva v Praze (1969–1975) od architektů Vladimíra a Věry Machoninových a místem, jež zaujímá ve struktuře města. Jednotlivé studie sledují zejména kontext místa z hlediska archeologického, historického a urbanistického a kontext samotné stavby z hlediska formování typologie obchodních staveb a jejích historických proměn v zahraničí i u nás zejména v období po druhé světové válce, podmínek dobových architektonických soutěží, konstrukčního i materiálového řešení. V době svého vzniku byl tento obchodní dům oceňován pro svou architektonickou originalitu, ale také využit jako významný symbol prosperity komunistického režimu po násilném přerušení reformního procesu v roce 1968. V současnosti čelí nejen této ideologické zátěži minulosti, ale též problémům, jež vyplývají ze změn západních obchodních strategií, jež se projevily v této zemi po návratu tržního systému po roce 1989. Kniha je příspěvkem do veřejné i odborné diskuse o kvalitách tohoto objektu v exponované lokalitě hlavního města a o možnostech jeho dalšího osudu. Nedávné vyhlášení památkové ochrany objektu ze strany MKČR bez konsensu s majitelem narušilo komunikaci mezi ním a výzkumným týmem a nepodařilo se zajistit ani spolupráci s rodinou architektů, takže výzkum se mohl opřít výhradně o publikovaný a archivní materiál mimo tyto zdroje. Z tohoto omezení vychází koncepce publikace, jejíž těžiště spočívá zejména ve zkoumání a dokumentaci kontextuálních hodnot této budovy.

Publikace je dílčím výstupem projektu „Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR“ v rámci programu NAKI II.

Ohlasy

20190123 | Publikace Obchodní dům Prior / Kotva. Historie | Urbanismus | Architektura nyní k dispozici i v on-line verzi (npu.cz). (verif. 20190125)