Publikace: Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy. Vyd. Technické muzeum v Brně, Brno 2018, 110 s. ISBN 978-80-87896-40-2.

Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy (TMB, 2018)

Autoři: Technické muzeum v Brně: Alena Selucká, Martin Mrázek, Ivo Štěpánek, Michal Mazík, Hana Grossmannová, Pavel Jirásek, Pavel Holman, Petr Jakubec, Jana Fricová; Národní památkový ústav: Zdeněk Vácha, Jan Červenák, Martin Dvořák, Václav Němec, Markéta Dušková

TMB, PDF/TMB | NUŠL, PDF/NUŠL

Metodika je výsledkem konsorcionálního projektu Technického muzea v Brně, Národního památkového ústavu a Moravské galerie v Brně s názvem „Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy – optimalizace podmínek s cílem dosažení dlouhodobé udržitelnosti“ řešeného v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity Ministerstva kultury ČR DF13P01OVV016.

Certifikovaná metodika s názvem „Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy“ je určena odborným pracovníkům památkové péče, historikům umění, historikům, konzervátorům-restaurátorům, správcům objektů a depozitářů, muzejním a galerijním pracovníkům, vlastníkům památek, projektantům a architektům, studentům relevantních oborů školství a širší odborné veřejnosti se zájmem o danou problematiku.

Odkazy

Související publikace

Preventivní péče o předměty kulturní povahy v expozicích, depozitářích a zpřístupněných autentických interiérech