Publikace: Lidové stavby v České republice

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Publikace NPÚ >

Jiří Langer: Lidové stavby v České republice (publikace NPÚ, 2019).jpg

Lidové stavby v České republice. Autor: Jiří Langer. Vyd. NPÚ, 2019, 175 s. ISBN 9788086516998

e-s: https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/42265-l

Obsah

Anotace

Kniha Lidové stavby v České republice navazuje na publikaci Jiřího Langera a Josefa Vařeky Naše lidové stavby vydané v edici Oko v roce 1983. Populárně naučnou formou přibližuje široké veřejnosti vesnické stavitelství v celé šíři regionálních odlišností a výtvarného působení historických staveb našeho venkova. Přehledné poznání lidového stavitelství je představeno v základních etnologických, geografických, materiálových a konstrukčních souvislostech.V nástinu je podán i způsob bydlení a každodenní využití jednotlivých typů staveb. Čtivý text doprovází řada krásných instruktivních kreseb autora. Poznání lidové architektury vede k porozumění a seznámení s historií prostředí, ve kterém žijeme, a snad podpoří úsilí o zachování hodnotných dokladů minulosti.

Lidová architektura se v posledních desetiletích těší badatelskému zájmu. Byla vydána řada publikací věnovaných různým aspektům jejího poznání, přesto dosud nebyla dostatečně podchycena tematika celkového vývoje a přehledu lidové architektury na našem území, která by populárně-naučnou formou přitáhla zájem co nejširší veřejnosti. Nové vydání knihy od etnologa a historika Jiřího Langera se současným názvem Lidové stavby v České republice se snaží svým kultivovaným jazykem a autorskými kresbami tento dluh alespoň částečně splatit a podnítit odborníky na tomto poli pracujícím k dalším obdobným počinům.

Autor

PhDr. Jiří Langer, CSc. – etnolog, historik a muzejní pracovník, věnuje se zkoumání a terénním výzkumům lidové architektury a problematice muzeí v přírodě, je autorem řady odborných publikací. Jeho celoživotním posláním je snaha o záchranu a prezentaci lidové architektury. Národní památkový ústav vydáním této publikace vyslovuje uznání celoživotnímu dílu PhDr. Jiřího Langera, CSc.

Obsah

Úvodem / 11

Co jsou to skanseny / 13

Byla každá vesnice jiná? / 19

Jak naši předkové stavěli / 33

 • Roubené stavby / 36
 • Střechy / 46
 • Patrové domy / 49
 • Výzdoba štítů / 52
 • Dveře a okna / 57
 • Hrázděné stavby / 60
 • Kamenné stavby / 63
 • Skalní obydlí / 64
 • Hliněné stavby / 64
 • Stavby z pálených cihel / 66
 • Výzdoba zděných domů / 67

Bydlení v chalupě a na statku / 71

 • Půdorys / 75
 • Jizba / 77
 • Světnice / 79

Dělnické bydlení / 83

Turistické stavby / 85

Hospodářské stavby / 91

Výjimečné stavby / 121

Z kraje do kraje / 135

Zvláštnosti kulturní tradice východní Moravy a Slezska / 147

Proces zániku lidového stavitelství / 151

Chraňme památky lidové architektury / 153

Znáte naše muzea v přírodě? / 157

Výběr z odborné literatury / 167

Slovníček méně známých výrazů / 169

Značky okresů / 171

Medailonek autora / 173

Odkazy

SVKKL