Publikace: Fotografické ateliéry na území zemí Koruny české

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Publikace NPÚ >

Fotografické ateliéry na území zemí Koruny české (Publikace NPÚ, 2017)

Pavel Scheufler: Fotografické ateliéry na území zemí Koruny české, NPÚ, Praha 2017, 319 s. ISBN 978-80-7480-090-0

Edice Svědectví fotografie, svazek 3.

E-shop NPÚ.

(#heritagPublikaceNPU2017 #heritagFotografie #heritagPavelScheufler #heritagExponaty #heritagSbirky #heritagPamatkyNPU #heritagVedaVyzkum)

Anotace

Kniha jedním z výsledků výzkumného projektu "Historický fotografický materiál – identifikace, dokumentace, interpretace, prezentace, aplikace, péče a ochrana v kontextu základních typů paměťových institucí".

Web projektu.

Volně navazuje na další odborné publikace tohoto projektu – Volný čas objektivem šlechty a Fotografové šlechtici v zemích Koruny české. Kniha se přednostně zabývá fotografickými ateliéry, jejichž práce jsou zastoupeny v depozitářích hradů a zámků spravovaných Národní památkový ústav​. Většina snímků živnostenských fotografů vznikala v 19. století ve fotoateliérech, které poskytovaly jak nezbytné technologické zázemí a prostor k vytváření nejrůznějších iluzí, propojených s imitovaným ateliérovým prostředím, tak komfort fotografovaným. Úvodní studie „Proměny živnostenských fotoateliérů“ se věnuje vývoji těchto prostor. V kontextu s obecným vývojem fotografie jsou uvedeny příklady jednotlivých typů fotoateliérů. Hlavním přínosem knihy je však ukázka skrytých možností historických fotografií jako zdroje poznatků o profesionálních fotografech a jejich ateliérech. Abecedně řazené medailonky fotografických ateliérů vedle charakteristik jednotlivých fotografů ukazují na konkrétních příkladech cestu k upřesnění datace dochovaných snímků prostřednictvím „skrytých“ údajů – zkoumání, analyzování a vyhodnocení „tajné řeči” reversů i aversů.