Publikace: Brnem textilním

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

NPÚ. Publikace >

Brnem textilním (NPÚ, 2018)

Brnem textilním. Brno´s textile heritage, Autorka: Michaela Ryšková. Vyd. NPÚ-ÚOP v Ostravě, 2018. 136 s. ISBN 978-80-88240-02-0

e-shop NPÚ

Česko-anglická publikace představující kulturní dědictví spojené s brněnským vlnařstvím.

V krátkých úvodních statích je představen historický kontext, kořeny brněnské vlnařské výroby, formování průmyslových předměstí a stavební vývoj manufaktur i továren. Analytické kresebné rekonstrukce přibližují nejdůležitější továrny a území formovaná textilní výrobou. Katalog čítající 24 položek je výběrem objektů a areálů významných z pohledu památkové péče a zajímavostí brněnského vlnařství.