Publikace: Ad unicum. Umělecká díla z fondů Národního památkového ústavu I/1 – od gotiky k manýrismu

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

NPÚ. Publikace > | Související: náhled|Ad unicum. Umělecká díla z fondů Národního památkového ústavu I/2 – od gotiky k manýrismu

Ad unicum. Umělecká díla z fondů Národního památkového ústavu I/1 – od gotiky k manýrismu

Ad unicum. Umělecká díla z fondů Národního památkového ústavu I/1 – od gotiky k manýrismu. Šárka Radostová (ed.) a kol., NPÚ, Praha 2017, 374 s., ISBN 978-80-7480-089-4

E-shop: https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/31960-a

Pilotní publikace nové edice seznamuje čtenáře s uměleckými díly z fondů hradů a zámků ve správě Národního památkového ústavu. Úvodní studie knihy se zabývá problematikou výzkumu provenience v těchto sbírkách a zohledňuje jejich proměnu po druhé světové válce. Důraz na původ děl je kladen rovněž v monografických studiích katalogové části. Texty představují vybrané obrazy, sochy a reliéfy z objektů Červená Lhota, Český Krumlov, Hluboká nad Vltavou, Horšovský Týn, Jindřichův Hradec, Kladruby, Kratochvíle, Rožmberk, Švihov, Telč, Třeboň a Zvíkov. V katalogu jsou zastoupeny práce z předních evropských malířských a řezbářských dílen 14. až počátku 17. století - Mistra Třeboňského oltáře, Michaela Wolgemuta, Mistra IP, Albrechta Dürera, Lucase Cranacha st., Josefa Heintze st., Hanse von Aachen a dalších.

Fotografická dokumentace nabízí díla nejprve ze zadní strany. Právě tyto pohledy, jež zůstávají běžnému divákovi skryty, totiž často umožňují lépe poznat nejen proměny fyzického stavu díla, ale i uměleckou a vlastnickou historii každého kusu. Řada úprav a značení děl pečetěmi, rytím i umísťovanými texty nese nejen důležité informace provenienční povahy, ale též specifickou estetickou kvalitu. Kniha překonává bariéry historizujících expozic a prohlídkových tras, v nichž je studium limitováno způsobem instalace i návštěvnickým provozem. Shrnutím informací o technologii, restaurování, uměleckohistorickém zařazení, ikonografii a bibliografii poskytuje komplexní badatelskou pomůcku pro další výzkum. Obálka vizuálně přibližuje obsah knihy a spolu s mapkou poskytuje i praktickou pomůcku při vyhledávání, která se zúročí v dalších svazcích.

Obsah

Obsah

Úvodní slovo / Naděžda Goryczková

Ad unicum – nikdy nekončící cesta / Šárka Radostová

I. Historie mobiliárních fondů z pohledu výzkumu provenience / Šárka Radostová, Kristina Uhlíková

II. Katalogová část / autorský kolektiv

(Ediční pozn.: U jednotlivých položek katalogu dle obsahu uvedeného v publikaci jsou připojeny adresy jednotlivých předmětů, jak jsou prezentované na portálu eSbírky.)

 1. Adorace Páně hlubocká (HL27815) eSbírky
 2. Madona mezi sv. Bartolomějem a sv. Markétou, tzv. Protivínská deska (HL02911) eSbírky
 3. Sv. rytíř ze souboru světců ze Zelené Hory (KL1300)
 4. Dvojice jáhnů ze souboru světců ze Zelené Hory (KL01298 a KL01299)
 5. Iniciála D: Vjezd Krista do Jeruzaléma (SV00422) eSbírky
 6. Pieta ze špitálního kostela sv. Alžběty v Třeboni (TR00898) eSbírky
 7. Madona z Řednice (KL1022) eSbírky
 8. Madona z Třeboně (HL27846) eSbírky
 9. Madona ze sbírky Hermíny Srbové (SV00118) eSbírky
 10. Madona jindřichohradecká (JH00803) eSbírky
 11. Sv. Šebestián ze souboru světců ze Zelené Hory (KL01297)
 12. Sv. Kryštof ze sbírky Hermíny Srbové (SV00107) eSbírky
 13. Bolestný Kristus (SV00123) eSbírky
 14. Epitaf vikáře Simona (…)rösche – Panna Marie s Ježíškem mezi sv. Kateřinou a sv. Bartolomějem (HL36120) eSbírky
 15. Soubor čtyř církevních otců (SV00109, SV00110, SV00115, SV00116)
 16. Epitaf s výjevem Ukřižování (HL36121) eSbírky
 17. Zvěstování Panny Marie jindřichohradecké (JH01213) eSbírky
 18. Veraikon ze Suchdolu nad Lužnicí (TR00899) eSbírky
 19. Oltář Klanění tří králů (ZV00129)
 20. Sv. Jiří z Borku (HL43104) eSbírky
 21. Zjevení Krista Panně Marii (KR240)
 22. Oplakávání Krista ze Zvíkova (ZV00128)
 23. Desky s církevními otci a apoštoly – torzo oltáře Korunování Panny Marie z Koterova (SV01190 a SV01145) eSbírky eSbírky
 24. Setkání sv. Voršily s papežem Cyriakem před branami Říma (SV01209) eSbírky
 25. Sv. Sixtus II. a sv. Vavřinec (KL921 a KL922) eSbírky eSbírky
 26. Oltář sv. Anny Samotřetí (CK14253) eSbírky
 27. Sv. Petr a sv. Pavel (?) (CK14255) eSbírky 2
 28. Madona a sv. Dorota – dříve sv. Máří Magdaléna a sv. Barbora (CK14254)
 29. Portrét rodiny Adama I. z Hradce (CL469) ?eSbírky?
 30. Mystické zasnoubení sv. Kateřiny (HT01288) eSbírky
 31. Pieta z Partoltic (KL931) eSbírky
 32. Sv. Anna Samotřetí (HL20084) eSbírky
 33. Vzkříšení Lazara z epitafu Jiřího Jaudta (HL04965) eSbírky
 34. Král Šalamoun ze Svitav (SV00117) eSbírky
 35. Skotský král Jakub V. (RO0598)
 36. Portrét šestašedesátiletého muže (JH04797) eSbírky
 37. Anna ze Šlejnic (?) (TO1107) eSbírky
 38. Dvojice podobizen manželů z Hradce (T01397 a T01398) eSbírky 2
 39. Náhrobky z Krasíkova (KL898) eSbírky: 1 2 3 3
 40. Epitaf a náhrobek členů rodu Kábů z Rybňan (CL00477 a CL00685) eSbírky
 41. Dvojice portrétů Rudolfa II. Habsburského (?) a jeho sestry Anny (RO595 a RO639)
 42. Francesco I. de’Medici (CL416) eSbírky
 43. Paridův soud (CK06653) eSbírky
 44. Madona s vinným hroznem (HL25241) eSbírky
 45. Madona s třešněmi (HL15299) eSbírky
 46. Poslední soud (T01634) eSbírky
 47. Sv. Jeroným v pustině (CK 03334) eSbírky
 48. Votivní deska (?) za člena rodu pánů z Hradce (JH01222) eSbírky
 49. Vilém z Rožmberka (CK6711) eSbírky
 50. Paridův soud (CL04131) eSbírky
 51. Císař Rudolf II. (TR701) eSbírky
 52. Jakub Franquart (RO0553)
 53. Návrat zlatého věku ve znamení Panny (CK06740) eSbírky
 54. Kající se sv. Jeroným (CK14288) eSbírky
 55. Dvojice portrétů manželů Jörgerových (JR10791 a JR1072)
 56. Sestup Krista do předpeklí (HL27826) eSbírky
 57. Sv. Máří Magdalena v pustině (CK05720) eSbírky
 58. Madona se sv. Janem Křtitelem, sv. Konstantinem a sv. Helenou (RO00694)
 59. Rodokmen Hohenzollernů (CK7354) eSbírky
 60. Dělení Růží – praotec Vítkovců rozděluje erby a rodové dědictví (TO1101) eSbírky 2 3
 • Summary
 • Seznam vyobrazení
 • Použité zkratky
 • Literatura
 • Místní rejstřík
 • Jmenný rejstřík

Odkazy

20180208 | Křest publikace za účasti prof. Pavla Preisse.

Ohlasy

20181012 | Blog k elektronické on-line prezentaci katalogu na portálu eSbírky.

Ocenění

Publikace byla zařazena do soutěže Gloria Musealis za rok 2017. (cz-museums.cz) (20180323)