Presbyterium

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Slovník > stavba > kostel > součásti kostela

V katolickém (křesťanském) kostele je v českém prostředí jako presbyterium označována nejdůležitější část stavby, obsahující oltář se svatostánkem.

Jako synonymum se užívají též výrazy jako chór, kúr (ovšem ty se používají i k označení jiných částí kostela - např. zpěvácký chór, varhanní kúr), kněžiště. Spíše archaičtější jsou termíny presbytář, presbyteř, oltářnice.