Praha, Staré Město, čp. 219, Liliová 5, U Voříkovských, PK:15559653

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Památky > Praha 1 > Staré Město > čp. 219

Severní část průčelí domu čp. 219/I v Praze, v Liliové ulici (č. 5) během obnovy (24.1.2016)

PKWPD

Obsah

Historie

14. století

Dům vznikal nejspíše postupnou parcelací staršího dvorce. Dosavadní výzkumy ukazují, že výstavné domy vznikaly zejména na severním okraji nynější parcely při Zlaté ulici. Zde byl naproti jižnímu vstupu do lodi kostela sv. Anny vybudován také dům, který je pozoruhodný v historických souvislostech.

Na dalších částech textu se ještě dle časových možností pracuje.

21. století

V letech 2015-2017 proběhla celková rekonstrukce dlouhodobě zanedbaného objektu, který se pak stal sídlem části pracovníků generálního ředitelství NPÚ. (Od podzimu 2017 zde budou sídlit některé odborné složky - archeologie, SHP... -, dále knihovna s veřejně přístupnou studovnou a edukační pracoviště s přednáškovým sálem.)

20170728 | Konání Dne otevřených dveří.[1] Další zpřístupnění domu se konala na počátku září v rámci Dnů evropského dědictví 2017 a v sobotu 30.9.2017, kdy se konala akce pro rodiny s dětmi (rodiče si prohlédli obnovenou památku a děti se pod dohledem lektorů hravou formou seznamovaly s historickým tvaroslovím i slohovými proměnami památek).[2]

Odkazy

Publikace

Jana TICHÁ: Dům U Voříkovských a jeho otevřené dveře, in: Zprávy památkové péče, 77, 2017, 3, s. 338-339.

Ohlasy v médiích

20170726 | Památkáři ukážou obnovený historický dům v pražské Liliové ulici, na podzim se do něj nastěhují (ceskatelevize.cz).

Reference

  1. Pozvánka na akci na webu NPÚ.
  2. Pozvánka na webu NPÚ.