Průzkum v památkové péči

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Slovník památkové péče >

Na stránce se pracuje! Díky za pochopení! Vše, co je obsaženo na této stránce, je autorské dílo, které můžete dále užít za podmínek daných Autorským zákonem.

Průzkum je systematické záměrné metodické poznávání s exploračním cílem, popřípadě obecněji vyhledávací fáze poznávání. Charakteristický je omezeným rozsahem, orientačním charakterem a určitou rutinností. Pokud splňuje kritéria vazby na vědeckou teorii a nároky na vědeckou oveřitelnost metod i výsledků, lze průzkum považovat za specifický druh výzkumu respektive prvotní rekognoskační fázi výzkumu. (Pojetí průzkumu jako pojmu v jednotlivých vědních disciplínách není jednotné, v některých je považován za terénní formu, v některých za nevědecké nebo bezprostřední dílčí šetření.)

V naší památkové péči je průzkum užíván zvykově jako univerzální širší pojem (výraz) pro poznávání památky. Daná terminologická neurčitost přináší jisté komplikace především při koncipování a zajišťování vědeckého výzkumu. V zahraniční oborové metodologii se většinou užívá pojmu výzkum.

V podstatě pragmaticky je v domácím oboru terminologicky zažitý stavebněhistorický průzkum (ačkoliv zvláště jeho standardní a hloubkový stupeň většinou splňuje výzkumné požadavky), restaurátorský průzkum, eventuálně archivní průzkum, průzkum stavebně-technický, plošný průzkum.

Odkazy

Použitá literatura a webové stránky

Autorství hesla

Vít Jesenský, 30.11.2014