Popis sloupců přehledu záznamů

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Přehled problémů v bug tracker Mantis slouží k souhrnnému prohlížení, filtrování a řazení shromážděných problémů.

Údaje Identifikátor, Reportér, Datum vložení a Poslední změna nejsou editovatelné, vkládá je automaticky systém. Ostatní jsou editovatelné uživateli, podle nastavených práv. Všechny změny jsou logovány a zobrazeny dole v detailu problému s údaji: Datum a čas modifikace; Uživatelské jméno; Pole (údaj); Změna (starý a nový obsah pole).

V následujících odstavcích se uvádí, v pořadí sloupců zleva doprava, jejich:
Obsahové shrnutí (v nadpisu); Označení sloupce v hlavičce přehledu (tučně); Případná další specifikace a komentář; Hodnoty údajů, položky číselníku: kód (tučnou kurzívou) - hodnota.

Obsah

Výběrové pole

Pro volbu zatržením k následným hromadným operacím k všem na stránce nebo vybraným problémům.

Symbol tužky pro editaci

Pro spuštění editace detailu problému.

Identifikátor

ID. Pořadové číslo problému. Klepnutím na aktivní číslo je zobrazen detail problému ke čtení.

Zároveň jsou přístupny specifické funkce:
Přidání značek k problému; Upload souboru k problému; Doplnění/zrušení závislostí mezi problémy; Přidání poznámky.

Kategorie

Kategorie. Hodnoty: - Chyba sw a funkční, - Změny, vývoj, - Metodické spis. služby.

Stav, přiděleno

Stav. Pod aktuálním stavem řešení problému je uživatelským jménem zobrazen vyřizující, kterému je problém přidělen.

Hodnoty stavu: - nový (červená), - čeká se reakce (fialová), - ověřovaný (béžová), - výhled k objednání (žlutá), - řešený (modrá), - vyřešený (zelená), - uzavřený (šedá).

Reportér

Reportér. Uživatelským jménem se zobrazuje uživatel, který problém vložil.

Datum vložení

Datum vložení. Zobrazuje se den. Ukládá se i čas vložení. Den a čas je zobrazován v detailu problému.

Priorita

P. Hodnoty: Priority low 1.gif - nízká, Priority normal.gif - střední, Priority 1.gif - vysoká, Priority 2.gif - velmi vysoká, Priority 3.gif - nejvyšší-akutní.

Počet přiřazených značek

Zn. Zobrazuje se počet značek, které byly k danému problému přiřazeny.

Shrnutí, věc

Shrnutí - věc. Textové shrnutí, věc problému.

Počet poznámek

#. S aktivním linkem se zobrazuje počet poznámek, které uživatelé vložili k problému.

Počet vložených příloh

Sponka.png. S aktivním linkem se zobrazuje počet souborů, které byly k danému problému vloženy přílohou.

Způsob řešení

Řešení. Hodnoty: - dodávkou, - interně, - jiná org., - nelze reprodukovat, - nelze vyřešit, - duplicitní, - není problém, - zatím odložit, - ponechat.

Druh vady a jiného typu podnětu

Druh. Hodnoty: - dotaz, - školení, - upgrade, - požadavek, - malá vada, - velká vada, - kritická vada.

Předáno k řešení

Předáno k řešení. Den, kdy byl problém na straně NPÚ připraven a podán dodavateli k řešení.

Klasifikace a stav řešení dodavatelem

Dod. Údaj vyplňuje dodavatel, podle způsobu a stavu řešení, a to z jeho pohledu.

Hodnoty: -- zatím nevyplněno, Nelze – není řešitelné, Konz – vyžaduje konzultaci, TP – bude řešeno v rámci technické podpory, Chyb – jde o chybu / vadu, která je řešena akutně, Rozv – jde o podnět k rozvojové změně, VYŘ – je vyřešeno.

Připraveno, testováno

Připraveno testováno. Den, kdy bylo připravené řešení instalováno dodavatelem na testovacím serveru a následně v NPÚ zahájeno testování změn nebo, u dodavatelsky řešených vad - chyb, řešení instalováno přímo na provozním serveru.

Instalovat na provozní server

Prov. Hodnoty: Inst. - možno instalovat / instalováno, část. - částečně, možno instalovat / instalováno k části zadání. Pokud je řešení problému ověřováno nejprve na testovacím serveru (tj. technická podpora a rozvoj), uvedené hodnoty jsou podnětem pro dodavatele k instalaci změn na provozním serveru. Náprava vad (údržba) je instalována dodavatelem přímo na provozní server - je tím realizována oprava chyb.

Provozní server

Provozní. Den instalace a zprovoznění dodavatelem.

Stav řešení hodnocený garanty pracovišť NPÚ

Pozn. Jen k ESS. Poznámka od garantů jednotlivých pracovišť NPÚ, zdrojový údaj k následnému hodnocení metodikem spisové služby.

Stav řešení hodnocený metodikem spisové služby v GnŘ

OK. Jen k ESS. Údaj hodnocený metodikem spisové služby. Jen pokud je tato hodnota OK, je problém výsledně označen jako vyřešený – zeleně.

Hodnoty: -- zatím nehodnoceno / bude znovu hodnoceno, Inst. - možno instalovat, část. - částečně, možno instalovat k části zadání., OK – je vyřešeno.

Specifičnost řešení pro NPÚ

Spec. Jen ESS. Odlišení zadání implementovaného jen pro NPÚ, tj. nad rámec software produkovaného a upgradovaného pro řadu organizací.

Hodnoty: +NPÚ – specifické funkce a údaje, nadále nebo nově jen pro NPÚ, Upg. – zatím specifické funkce, které by měly/mohly být zahrnuty do dalších upgrade obecného software..., Zruš – užívané specifické funkce, které byly nebo je možné/vhodné vypustit v dalších verzích software, NULL – je zahrnuto v obecném software, ? – zatím nezjištěno

Stav řešení pro NPÚ

Jsou. Jen ESS. Stav řešení a implementace specifických funkcí zadaných NPÚ.

Hodnoty: Je – specifické funkce a údaje implementované v aktuálně užívané verzi, není – zatím neobnovené nebo zrušené funkce v aktuální verzi software, Test – připravené specifické funkce ve verzi připomínkované na testovacím serveru, Nově – zatím jen zadané a nerealizované specifické funkce, NULL – je zahrnuto v obecném software, ? – zatím nezjištěno

Vazba na smluvní ujednání s dodavatelem

Serv sml. Údaj vyjadřuje vazbu s příslušným ustanovením servisní smlouvy nebo u starších problémů k veřejné zakázce. Citované odstavce smlouvy - k ESS.

Hodnoty: TP – smlouva čl. II., odst. 14, technická podpora..., Chyb – smlouva čl. II., odst. 15, údržba..., Rozv – rozvojové změny..., akrit – změny k realizaci akceptačních kriterií veřejné zakázky nebo změny k realizaci akceptačních kriterií po předání produktu veřejné zakázky

Číslo výkazu

V. Jen ESS. Zpravidla číslo čtvrtletního výkazu a protokolu o provedených pracích, případně provedené nebo přípravované objednávce rozvojových prací.

Hodinová kapacita

h. Specifikace kapacity dodavatele na řešení zadání k rozvoji v hodinové sazbě.

Poslední změna

Aktualizace. Zobrazuje se den. Ukládá se i čas vložení nebo poslední aktualizace problému. Den a čas je zobrazován v detailu problému.

Související stránky