Petr Sokol

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Biografický slovník >

Ředitel územního odborného pracoviště NPÚ v Plzni. (20180105)

Petr Sokol je absolventem oborů historie a archeologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a průvodcovství v cestovním ruchu v Obchodně vzdělávacím institutu v Brně. V Národním památkovém ústavu působí od roku 2001, kdy se jako archeolog podílel do roku 2004 zejména na obnovené identifikaci archeologických nemovitých kulturních památek a na výzkumech památkových objektů ve správě i mimo správu NPÚ. Pracoval též v oddělení evidence a jako památkář – garant. Od roku 2011 byl vedoucím oddělení archeologie a současně zajišťoval památkovou péči o středověkou torzální architekturu, převážně hradní zříceniny. Dlouhodobě se podílí na vědeckovýzkumné, publikační a přednáškové činnosti, je autorem či spoluautorem 80 odborných nebo popularizačních článků, studií a monografií. K jeho odborné specializaci patří evidence, ochrana a prezentace archeologických památek, památková péče o hradní zříceniny a torzální středověkou architekturu, právní archeologie a prezentace a popularizace historie a archeologie.

Zdroj: https://www.npu.cz/cs/uop-plzen/o-nas/medailonek-reditele (20180105)

Publikace