Petr Pavelec

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

NPÚ > biografický slovník

Stránka je ve výstavbě! Díky za pochopení.

Petr Pavelec

(Nar. 1.1.1965) Ředitel Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Českých Budějovicích.

Obsah

Studia

V roce 1994 dokončil studium oborů filozofie a historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1998–2004 realizoval postgraduální doktorské studium v oboru středověké výtvarné umění na Filozofické fakultě UK Praha (prof. Jaromír Homolka) a v letech 2008–2012 postgraduální doktorské studium v oboru středověké výtvarné umění na Katedře dějin umění Univerzity Palackého v Olomouci (prof. Ivo Hlobil).

Zaměstnání

Od roku 1991 pracoval pro Státní památkový ústav České Budějovice postupně na pozicích referent, vedoucí uměleckohistorického oddělení, náměstek ředitele pro výkon památkové péče (2006), ředitel územního odborného pracoviště (2007) a od 1. 1. 2013 byl jmenován ředitelem územní památkové správy v Českých Budějovicích.

Činnost v oblasti památkové péče

Vedle dalších profesních aktivit se jako člen realizačních týmů podílel na projektech restaurování fasád Horního hradu v Českém Krumlově (cena EUROPA NOSTRA 2008), restaurování klášterního areálu ve Zlaté Koruně, restaurování a nové instalaci Státního zámku Kratochvíle, dále na stavební obnově fasád Státního zámku Hluboká, restaurování sgrafitových fasád měšťanských domů ve Slavonicích, stavební obnově a restaurování středověkých kostelů v zaniklých obcích někdejšího pohraničního pásma v jižních Čechách (např. Cetviny, Polná, Boletice). Dále působil jako hlavní manažer projektu Hradní muzeum Český Krumlov 2009–2011, je autorem a komisařem projektu Rožmberský rok 2011 s výstavou Rožmberkové, rod českých velmožů a jeho cesta dějinami ve Valdštejnské jízdárně v Praze 2011. Byl spoluřešitelem vědeckovýzkumného projektu Ministerstva kultury ČR NAKI - Každodenní život a kulturní vliv aristokracie v Českých zemích a ve střední Evropě v kontextu veřejně přístupných historických sídel ve správě Národního památkového ústavu – instalace, prezentace, aplikace (2011-2015).

Na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích zaštiťuje výuku v oborech dějiny památkové péče, metodologie restaurování architektury, kamenosochařských děl a nástěnných maleb. Na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice přednáší v oborech metodologie restaurování sgrafit a středověkých nástěnných maleb. Je členem Českého národního komitétu ICOMOS. Dlouhodobě se věnuje specializovanému výzkumu středověkých nástěnných maleb a renesančních sgrafit.[1]

Odborné projekty

2014-2015. Autor a hlavní kurátor výstavy Hrady a zámky objevované a opěvované v rámci projektu Velká hradozámecká inventura.

2015-2019. Spoluautor rekonstrukce věže Jakobínky v areálu hradu Rožmberk nad Vltavou. V průběhu opravy probíhaly četné vzdělávací a osvětové akce z oblastí historie stavitelství a tradičních stavebních metod a řemesel.

Popularizační činnost

Organizátor a pravidelný přednášející v přednáškovém cyklu jihočeského územního pracoviště NPÚ - viz https://www.npu.cz/cs/uop-ceske-budejovice/vzdelavani/prednasky-pro-studenty-vs

Odborné badatelské zaměření

Středověké a raně novověké umění, zejména gotická nástěnná malba a její ikonografie.

Odkazy

Ohlasy v médiích

2010-04-21 | Sedával jsem na kotli a četl Palackého, říká památkář Petr Pavelec (magazin.e15.cz; verif. 2016-01-03). Rozhovor.

2014-12-22 | Autor a kurátor Petr Pavelec: Hrady a zámky spoluvytvářejí naši historii (novinky.cz). O výstavě Hrady a zámky objevované a opěvované konané v rámci Velké hradozámecké inventury - akce NPÚ pro rok 2015.

2015-01-07 | Původní projekt rekonstrukce zámku novým plánům nesedí (prachaticky.denik.cz). Velký rozhovor s Petrem Pavelcem o budoucnosti zámku ve Vimperku.

2015-01-16 | Snídaně s Novou - pozvánka na výstavu Hrady a zámky objevované a opěvované (TV Nova/youtube.com). VIDEO. Na výstavu zve hlavní kurátor Petr Pavelec.

2015-01-31 | Památky na jednom místě: v hradní Jízdárně vystavují 600 vzácných artefaktů (prazsky.denik.cz). Pozvánka na výstavu Hrady a zámky objevované a opěvované a rozhovor s hlavním kurátorem výstavy Petrem Pavelcem.

2015-02-01 | Toulavá kamera: Hrady a zámky objevované a opěvované (ceskatelevize.cz). Petr Pavelec zve na výstavu Hrady a zámky objevované a opěvované v pořadu ČT Toulavá kamera.

2016-06-08 | S Petrem Pavelcem o rekonstrukci věže Jakobínka na Rožmberku (propamatky.info). Věž Jakobínka.

2017-03-20 | Ochraňujeme budovy, ale i řemeslné postupy (ceskokrumlovsky.denik.cz). Obsáhlý rozhovor.

20170924 | Petr Kronika: Jeřáby na Jakobínce (slovo.proglas.cz). Obsáhlý rozhovor s Petrem Pavelcem o historii i aktuální opravě věže Jakobínka.

20181104 | Patr Kubát: Šéf památkářů: Číňanů bude na zámcích přibývat, plánujeme regulaci (idnes.cz). Rozhovor o uplynulé návštěvnické sezóně památek ve správě NPÚ-ÚOP v Českých Budějovicích a o plánech do budoucna.

Reference

  1. https://www.npu.cz/cs/ups-ceske-budejovice/o-nas/medailonek-reditele Ověřeno 2014-12-24.

Literatura

  • Lubomír SLAVÍČEK (ed.): Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008), 2. svazek, N/Ž, Academia, Praha 2016, s. 1085-1086. ISBN 978-80-200-2094-9

Bibliografie

Zdroj - aktualizováno

Články v odborném tisku

1. PAVELEC, Petr, Nástěnné malby v kostele sv. Mikuláše v Ševětíně, Zprávy památkové péče 55, 1995, č. 8, s. 288-298.

2. PAVELEC, Petr, Nástěnné malby v kostele sv. Petra a Pavla v Hosíně, Zprávy památkové péče 56, 1996, č. 3, s. 77-84.

3. PAVELEC, Petr, Nové poznatky o klášterním kostele Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích, Zprávy památkové péče 56,1996, č. 9-10, s. 296-305.

4. PAVELEC, Petr, Nástěnné malby v kostele sv. Prokopa v Křtěnově na Českobudějovicku, Zprávy památkové péče 57, 1997, č. 7-8, s. 183–193.

5. PAVELEC, Petr, Nástěnné malby z průčelí čp. 10/1 na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích, Zprávy památkové péče 57, 1997, č. 3, s. 74-78.

6. PAVELEC, Petr, Encyklopedie města České Budějovice, České Budějovice 1998 (hesla: nástěnná malba, sgrafita, dominikánský konvent).

7. PAVELEC, Petr, Nástěnná malba kola Štěstěny v komnatě strakonického hradu, Umění 47, 1999, č.3, s. 169-174.

8. PAVELEC, Petr, Středověké nástěnné malby v kostele sv. Mikuláše v Horní Stropnici na Českobudějovicku, Zprávy památkové péče 59, 1999, č. 8, s. 249-256.

9. PAVELEC, Petr, Die Wandmalereien an der Fassade der Neuen Burggrafschaft auf dem II. Schlosshof in Český Krumlov, in: Techniken der Fassadendekoration, herausgegeben vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege, München 1999, s. 13–35.

10. PAVELEC, Petr, Pozdně gotické nástěnné malby v kostele sv. Máří Magdaleny ve Chvalšinách, Umění 48, 2000, č.1-2, s. 86-92.

11. PAVELEC, Petr, Nástěnné malby v bývalé kapli sv. Kateřiny v Rožmberku nad Vltavou. Průzkum a záchrana, Zprávy památkové péče 61, 2001, č. 8, s. 263-269.

12. PAVELEC, Petr, Středověké nástěnné malby v interiéru vstupní síně domu čp. 29 v Radniční ulici, Zprávy památkové péče 62, 2002, č. 8, s. 223-227.

13. PAVELEC, Petr, Středověké nástěnné malby v kapli sv. Kateřiny ve Varvažově, in: Varvažov (okres Písek), kaple sv. Kateřiny: poznatky o gotické podobě, Praha 2003, s. 27–30.

14. PAVELEC, Petr – NEJEDLÝ, Vratislav, K historii a metodologickým otázkám restaurování sgrafit, Zprávy památkové péče 63, 2003, č. 6, s. 373–388.

15. PAVELEC, Petr, K restaurování sgrafit na fasádě hotelu Otava v Písku, Zprávy památkové péče 63, 2003, č. 6, s. 418-421.

16. PAVELEC, Petr, K restaurování sgrafit na fasádě domu čp. 36 v Prachaticích, Zprávy památkové péče 63, 2003, č. 6, s. 422–425.

17. PAVELEC, Petr, Středověké nástěnné malby v kostele sv. Martina v Polné na Šumavě, Zprávy památkové péče 64, 2004, č. 5, s. 401-408.

18. PAVELEC, Petr, Nástěnné malby na II. nádvoří zámku v Českém Krumlově, Zprávy památkové péče 65, 2005, č. 6, s. 401-408.

19. PAVELEC, Petr, Nástěnné malby v interiéru kaple nad severní předsíní kostela sv. Víta v Českém Krumlově, Umění 54, 2006, č.3, s. 518-523.

20. PAVELEC, Petr, K stavební obnově a restaurování kostela Narození Panny Marie v Cetvinách na Českokrumlovsku, Zprávy památkové péče 66, 2006, č. 5, s. 401-408.

21. PAVELEC, Petr, Sousoší tří světců v Kájově. Poznámky ke vzniku sousoší a k nálezu schránky s devocionáliemi, in: Martin Gaži (ed.), Klášter Zlatá Koruna. Dějiny – památky – lidé, České Budějovice 2007, s. 101–107.

22. PAVELEC, Petr, Michael Parléř ve Zlaté Koruně?, in: Martin Gaži (ed.), Klášter Zlatá Koruna. Dějiny – památky – lidé, České Budějovice 2007, s. 201–208.

23. PAVELEC, Petr, Kaple Zesnutí Panny Marie v Kájově. Nové poznatky o nástěnných malbách a stavební historii, Zprávy památkové péče 67, 2007, č. 6, s. 478–484.

24. PAVELEC, Petr, „Schwarzenberský“ malíř František Jakub Prokyš, in: Martin Gaži (ed.), Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii, České Budějovice 2008, s. 251–266.

25. PAVELEC, Petr, Středověké nástěnné malby v bývalé Prelatuře čp. 155 v Českém Krumlově, Umění 57/2009, č. 1, s. 85–91.

26. PAVELEC, Petr, Císař Karel IV. v křížové chodbě dominikánského kláštera v Českých Budějovicích, Zprávy památkové péče 69, 2009, č. 3, s. 219–220.

27. PAVELEC, Petr, Počátky hradu a města, in: Martin Gaži - Petr Pavelec (edd.), Český Krumlov. Od rezidenčního města k památce světového kulturního dědictví, České Budějovice 2010, s. 25–56.

28. PAVELEC, Petr – ŠNEJD, Daniel, K stavebnímu vývoji českokrumlovského Horního hradu, in: Martin Gaži - Petr Pavelec (edd.), Český Krumlov. Od rezidenčního města k památce světového kulturního dědictví, České Budějovice 2010, s. 77-100.

29. PAVELEC, Petr, Středověká nástěnná malba v Českém Krumlově, in: Martin Gaži - Petr Pavelec (edd.), Český Krumlov. Od rezidenčního města k památce světového kulturního dědictví, České Budějovice 2010, s. 371–424.

30. PAVELEC, Petr, Krumlovský Hrádek v proměnách staletí, in: Duňa Panenková (ed.), Hradní muzeum Český Krumlov. Historie objektu a katalog exponátů, České Budějovice 2010, s. 10–19.

31. PAVELEC, Petr, Rožmberská růže, in: Martin Gaži (ed.), Rožmberkové – stručný průvodce výstavou, České Budějovice 2011, s. 10–15.

32. PAVELEC, Petr – KUTHAN, Jiří, Rožmberský jezdec, in: Martin Gaži (ed.), Rožmberkové – stručný průvodce výstavou, České Budějovice, 2011, s. 116–117.

33. PAVELEC, Petr – KUTHAN, Jiří, Rožmberský jezdec, in: Eliška Fučíková - Martin Gaži - Roman Lavička - Jaroslav Pánek - Petr Pavelec - Robert Šimůnek (edd.), Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami, České Budějovice 2011, s. 94–95.

34. PAVELEC, Petr, Malířství. Středověké nástěnné malby v rezidenčních městech Rožmberku a v Českém Krumlově, in: Eliška Fučíková - Martin Gaži - Roman Lavička - Jaroslav Pánek - Petr Pavelec - Robert Šimůnek (edd.), Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami, České Budějovice 2011, s. 430-443.

35. PAVELEC, Petr, Malířství. Další rožmberské lokality s dochovanými nástěnnými malbami, in: Eliška Fučíková - Martin Gaži - Roman Lavička - Jaroslav Pánek - Petr Pavelec - Robert Šimůnek (edd.), Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami, České Budějovice 2011, s. 444–453.

36. PAVELEC, Petr, Sgrafita. „Vo všelijakém rýsování“ v rožmberském dominiu, in: Eliška Fučíková - Martin Gaži - Roman Lavička - Jaroslav Pánek - Petr Pavelec - Robert Šimůnek (edd.), Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami, České Budějovice 2011, s. 564-573.

37. PAVELEC, Petr, Výstavní a edukativní projekt Rožmberský rok 2011, Zprávy památkové péče, 71, 2011, č. 6, s. 400-405.

38. PAVELEC, Petr: Středověké nástěnné malby v kostele sv. Mikuláše v Boleticích, in: Kol. autorů, 750 let Kájova, Kájov 2013, str. 171–192, ISBN 978-80-86829-82-1

39. PAVELEC, Petr: Nástěnné malby v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Žumberku jako médium paměti a „Institutio Christianae religionis“, in: Průzkumy památek, roč. 20, 2013, č. 1, s. 81-92, ISSN 1212-1487

40. PAVELEC, Petr: Hrádek a idea jeho komplexního restaurování aneb Od konzervace ke „konsekraci“, in: Restaurování a ochrana uměleckých děl, Univerzita Pardubice 2013, s. 12-19, ISBN 978-80-7395-714

41. PAVELEC, Petr: Středověké nástěnné malby v areálu kláštera minoritů a klarisek v Českém Krumlově, in: Daniela Rywiková (ed.), Klášter minoritů a klarisek v Českém Krumlově, České Budějovice, 2015, s. 201-213, ISBN 978-80-86829-99-9

42. PAVELEC, Petr: Středověké nástěnné malby v kostele sv. Jana Křtitele v Pomezí pod Landštejnem, in: Zprávy památkové péče, roč. 76, 2016, č. 4, s. 433–441

43. PAVELEC, Petr: Hrady a zámky objevované a opěvované a Velká hradozámecká inventura - k pokračování projektu Po stopách šlechtických rodů, in: Zprávy památkové péče, roč. 76, 2016, č. 6, s. 653–659

44. PAVELEC, Petr: K rehabilitaci křížové chodby bývalého dominikánského kláštera v Českých Budějovicích aneb 150 let teorie i praxe státní památkové péče na příkladu jedné nikoliv bezvýznamné památky, in: Zprávy památkové péče, roč. 77, 2017, č. 6, s. 667-680.

Samostatné publikace

1. PAVELEC, Petr, Klášterní kostel Obětování Panny Marie, České Budějovice 1997.

2. PAVELEC, Petr, Kostel sv. Víta v Českém Krumlově, České Budějovice 1999.

3. PAVELEC, Petr, Český Krumlov - kouzelné město uprostřed Evropy, České Budějovice 2001.

4. PAVELEC, Petr, Poutní místo Kájov, České Budějovice 2005.

5. PAVELEC, Petr, Dominikánský klášter v Českých Budějovicích, České Budějovice 2008.

6. PAVELEC, Petr – TŮMA, Michal – CICHROVÁ, Kateřina, Bellaria. František Jakub Prokyš, rokokový malíř, České Budějovice 2008.

7. PAVELEC, Petr - HAJNÁ , Milena – VAVERKOVÁ, Zuzana, Zámek Kratochvíle, České Budějovice 2011.

8. PAVELEC, Petr, Hrady a zámky objevované a opěvované, Národní památkový ústav, Praha 2014, 142 s. ISBN: 978-80-87890-05-9. Průvodce výstavou. Info. PDF on-line.

9. PAVELEC, Petr; SLAVKO, Pavel Slavko (eds.): Metodika pro přípravu a realizaci historicky poučených festivit v prostředí hradů a zámků – 1, České Budějovice, 2015

10. PAVELEC, Petr; PÁNEK, Jaroslav, GAŽI, Martin (eds.): Die Rosenberger - eine mitteleuropäische Magnatenfamilie, České Budějovice, 2016, ISBN 978-80-87890-08-0