Pavel Jerie

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Biografický slovník >

Pavel Jerie (2008)

Dlouholetý odborný pracovník památkové péče, působil též ve funkci generálního ředitele NPÚ (2006-2008) a náměstka generální ředitelky pro památkovou péči. Nar. 1927.

Ve státním ústavu památkové péče působil od roku 1969.

Po odchodu do penze působí v NPÚ jako expert při rekonstrukcích významných památek.

Odkazy

Josef Štulc: Pavel Jerie šedesátiletý, in: Zprávy památkové péče, roč. 67, 2007, č. 6, s. 485-486. PDF.

Rozhovory

20180827 | Pavel Jerie má ke kulturním památkám blízko, v jedné dokonce bydlí (novinky.cz).

Ohlasy v médiích

Asi 2006 | Náměstkem ředitele NPÚ se stal Pavel Jerie (archiweb.cz/ČTK). PRAHA - Na místo v úterý odvolaného hlavního konzervátora a náměstka ředitele Národního památkového ústavu (NPÚ) Josefa Štulce byl dnes jmenován Pavel Jerie. Uvádí se to na internetové stránce ústavu. Jerie v této instituci, respektive jejím předchůdci, Státním ústavu památkové péče, pracuje od roku 1969. V poslední době byl zástupcem hlavního konzervátora, před zahájením změn v ústavu loni v prosinci zastupoval Aleše Krejčů, tehdy pověřeného řízením NPÚ. // Devětapadesátiletý Jerie je také členem sboru expertů při památkovém odboru pražského magistrátu. Je zakládajícím členem Společnosti pro technologie ochrany památek, provádí památkový dohled nad rozsáhlými památkovými objekty, jako jsou například Stavovské divadlo, Rudolfinum, Obecní dům v Praze, zámek a zámecké divadlo v Českém Krumlově. // Štulcovo odvolání vzbudilo negativní ohlas mezi odborníky na památkovou péči - domnívají se, že nové vedení NPÚ vidí Štulce jako zastánce příliš konzervativní cesty v památkové péči. Poradní sbor ředitele NPÚ tvoří z větší části architekti či lidé blízcí České komoře architektů, která má svoji koncepci památkové péče. Ta obsahuje návrhy, k nimž mají památkáři a historikové umění velké výhrady. Jmenování Pavla Jerieho ale památkáři vnímají jako kompromisní řešení. // "Odvolání Josefa Štulce je fatální omyl, doktor Štulc je nejen jedna z nejvýznamnějších osobností naší památkové péče, ale má i svou váhu v evropském měřítku. Jeho odvolání je asi doklad toho, že (ředitel NPÚ) Hájek bude odstraňovat všechny lidi, kteří budou oboru rozumět lépe než on. Ale to tam brzy zůstane sám," řekl ČTK historik umění Mojmír Horyna, bývalý předseda vědecké rady ministra kultury pro památkovou péči, vedoucí Ústavu dějin umění při FF UK a prorektor této školy. // Dvaašedesátiletý Štulc je předsedou českého komitétu Mezinárodní rady pro památky a sídla (ICOMOS), součásti UNESCO. V 90. letech byl ředitelem ústavu, dostal se však do sporu s tehdejším ministrem kultury Pavlem Dostálem. // "Národní památkový ústav prochází transformací a ta má i personální aspekty," řekl v úterý k důvodu odvolání Štulce Hájek. Štulcovo odvolání je podle něj součástí celkové změny strategie památkové péče. Štulc, mezinárodně uznávaný odborník, sám sebe označuje za "advokáta památek". Varoval před vlivy extrémního liberalismu a komercionalizace na kulturní dědictví.

20080930 | Šéfa památkářů prý nutili tunelovat (lidovky.cz). "Nejvyšší památkář v zemi, generální ředitel Národního památkového ústavu Pavel Jerie, odstoupí v nejbližší době z funkce. LN přiznal, že se nechtěl podílet na hrozbě tunelování památek pod hlavičkou státu, respektive ministerstva kultury. // „Byl jsem pod obrovským tlakem. Od března mě nutili, abych porušil zákon způsobem, který se dá označit jako model a la Mlynář,“ prohlásil Jerie. Byl to jeden z hlavních důvodů, proč se rozhodl rezignovat. Památkový ústav bude řídit až do doby, než se najde jeho nástupce. // Systém a la Mlynář měl fungovat takto: ministerstvo kultury vybralo čtyři významné státní zámky, které spravuje Národní památkový ústav. Tento nemovitý majetek státu pak Jerie svým podpisem vloží do nějakého nově založeného právního subjektu (ministerstvo ho nazývá zájmovým sdružením právnických osob). Tato společnost pak bude na obnovu a rozvoj této památky žádat o stamilionové evropské dotace a sama s nimi hospodařit. // Jerie se tomu bránil. Věděl, že pokud by vložil státní nemovitosti do nějaké obchodní společnosti a ta by zkrachovala, likvidátor by mohl dluhy společnosti umořit prodejem této památky. Zcizením státního majetku by se Jerie dopustil trestného činu a hrozilo by mu vězení. // Jerie ministerstvo neposlechl a nechal si vypracovat nezávislé právní analýzy od ministerstva financí a ministerstva pro místní rozvoj. Podle nich byl takový postup nepřijatelný. Tlak ministerstva přesto neustával. Jeho úředníci přišli s alternativou, že Jerie vybrané památky prohlásí za nepotřebný majetek a ty se zapůjčí. V polovině července přišli s třetí, „schůdnější“ variantou. Teď se po Jeriem chce, aby podepsal smlouvy o půjčce..."

2017 | Česká cena za architekturu. Přihlášená díla 2017, arch. Miloslav Hanzl, Obnova Nexova domu v Telči (ceskacenazaarchitekturu.cz).