Pavel Imrich

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Biografický slovník >

PhDr. Pavel Imrich (narozen 1949 v Ústí nad Orlicí, zemřel 17.2.2017), působil jako historik umění, památkář a kastelán zámku v Doudlebech nad Orlicí.

Studium

V roce 1973 ukončil studia dějin umění na brněnské Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně.

Profesní činnost

Po ukončení vysokoškolských studií pracoval v Krajské galerii v Hradci Králové. Většinu své profesní kariéry však věnoval památkové péči ve východních Čechách. V Krajském středisku státní památkové péče a ochrany přírody v Pardubicích, kam nastoupil po PhDr. Machytkovi, se podílel na restaurování mobiliáře zpřístupněných památkových objektů a na přípravě expozic. Dlouhá léta působil jako kastelán na zámku v Doudlebách nad Orlicí, kde také založil rodinu.

Po restituci doudlebského zámku v roce 1992 odešel na Okresní úřad v Rychnově nad Kněžnou, kde pracoval v oddělení kultury jako výkonný památkář a posléze se stal jeho vedoucím. V době zániku okresních úřadů přešel v roce 2002 na odbor památkové péče Krajského úřadu v Pardubicích, aby po roce přestoupil do Národního památkového ústavu v Pardubicích, kde vedl nově budované pracoviště v Josefově. Až do odchodu do penze se věnoval agendě restaurování na území Královéhradeckého kraje.

Odkazy

20170301 | Zemřel dlouholetý kolega PhDr. Pavel Imrich (npu.cz).

20170307 | Zemřel Pavel Imrich (orlickytydenik.cz).