Pavel Domanický

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Biografický slovník >

Absolvent Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni, obor strojírenská technologie (1992). Od r. 1992 zaměstnancem Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Plzni, resp. Památkového ústavu v Plzni. Funkci vedoucího odboru péče o památkový fond na uvedeném pracovišti zastává od r. 2011. Věnuje se výzkumům, průzkumům a dokumentaci technických zařízení a průmyslových staveb v Plzeňském kraji v 19. a 20. století. V oboru svého odborného zájmu publikuje.

Zdroj: https://www.npu.cz/cs/uop-plzen/o-nas/Organizacni-struktura (20180109)