Pavel Šlézar

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Biografický slovník >

PhDr. Pavel Šlézar, Ph.D., narozen v roce 1977, po maturitě na gymnáziu Jana Opletala v Litovli studoval v letech 1995–2000 středověkou archeologii na Slezské univerzitě v Opavě a v letech 2000–2002 archeologii na Západočeské univerzitě v Plzni. Disertační práci obhájil v roce 2016 na Univerzitě Komenského v Bratislavě.

Od roku 1999 je zaměstnán v Národním památkovém ústavu, územním odborném pracovišti v Olomouci. Specializuje se na období středověku, zejména problematiku měst a opevněných sídel, dopravu a cestování, krajinnou archeologii a archeologickou památkovou péči.

Je autorem více než stovky odborných prací, spoluautorem výstav a spoluřešitelem několika grantových projektů Ministerstva kultury ČR a Grantové agentury ČR.

Od roku 2009 také působí na katedře historie FF UP v Olomouci.

Je členem redakční rady časopisu Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci.

Zdroj: https://www.npu.cz/cs/uop-olomouc/o-nas/Organizacni-struktura (20180109)