Památky středních Čech, 31, 2017, 1

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Národní památkový ústav > Publikace NPÚ > Památky středních Čech

Památky středních Čech, 31, 2017, 1

Památky středních Čech, 30, 2016, 2 < | > Památky středních Čech, 31, 2017, 2

Památky středních Čech, 31, 2017, č. 1, 68 s.

E-shop

Web časopisu

Obsah

Studie

  • Jan Kypta, Filip Laval, Jiří Marounek, Zdeněk Neustupný, Středověká sídla v prostoru Velkého a Malého Blaníku, in: Památky středních Čech, 31, 2017, č. 1, s. 1–11.
  • Jan Kypta, Jan Veselý, K stavebnímu vývoji tzv. dolního zámku a severního parkánu hradu Českého Šternberka, in: Památky středních Čech, 31, 2017, č. 1, s. 12–29.
  • Hana Prixová Dvorská, Architektonické souvislosti renesančního kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Hospozíně, in: Památky středních Čech, 31, 2017, č. 1, s. 30–44.
  • Jaroslav Horáček, Starý kostel sv. Petra Pavla v Čestíně a jeho zánik ve světle archivní korespondence, in: Památky středních Čech, 31, 2017, č. 1, s. 45–52.

Materiálie

  • Alfréd Schubert, O kolínské a kouřimské chodníkové mozaice, in: Památky středních Čech, 31, 2017, č. 1, s. 53–64.

Zprávy

  • Dita Roubíčková, Nové národní kulturní památky Středočeského kraje, in: Památky středních Čech, 31, 2017, č. 1, s. 65–67.

Kronika

  • Ladislav Špaček, Zdenka Poliačiková, In memoriam ing. Zdeňky Mladé, in: Památky středních Čech, 31, 2017, č. 1, s. 68.