Památky středních Čech, 30, 2016, 1

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Národní památkový ústav > Publikace NPÚ > Památky středních Čech

Památky středních Čech, 30, 2016, 1

Památky středních Čech, 29, 2015, 2 < | > Památky středních Čech, 30, 2016, 2

eshop

Obsah

Editorial

Vojtěch LÁSKA

Jubileum časopisu / 1-2

Studie

  • Pavel Kroupa: Ke slohu tří gotických portálů z druhé poloviny 13. století, in: Památky středních Čech, roč. 30, 2016, č. 1, s. 3-12
  • Alena NACHTMANNOVÁ, Vladislav RAZÍM: Záchrana a konzervace hradu Krakovce v první polovině 20. století / 13-34
  • Jaroslav HORÁČEK: Jubileum Františka X. Beneše – Průkopník památkové péče v Čechách a jeho konzervátorské aktivity v klášteře v Sedlci u Kutné Hory / 35-42
  • Jan KYPTA, Alena NACHTMANNOVÁ, Jan VESELÝ: Obytná budova s renesančním jádrem v areálu tzv. starého zámku ve Voticích / 43-60

Materiálie

  • Jan KYPTA, Filip LAVAL, Jiří MAROUNEK, Zdeněk NEUSTUPNÝ: Raně středověké hradiště u Dojetřic v Posázaví – Digitální model terénu v praxi památkové péče / 61-67

Recenze

  • Julie WEISSOVÁ: Výstava Andreas Goll / Neznámý fotograf. Galerie hlavního města Prahy, 16.2.-8.5.2016 / 68-69
  • Martin ŠANDA: Petr Macek – Richard Biegel – Jakub Bachtík (eds.): Barokní architektura v Čechách / 70-71

Kronika