Památky středních Čech, 18, 2004, 1

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Publikace NPÚ > Publikace 2003 > Památky středních Čech

Památky středních Čech, 17, 2003, 2 < | > Památky středních Čech, 18, 2004, 2

Památky středních Čech, 18, 2004, 1

Obsah

 • Jan Žižka: O podobě nových hospodářských budov na konci 19. a na počátku 20. století, in: Památky středních Čech, 18, 2004, č. 1, s. 1-24.
 • Jan Kypta, Jaroslav Šulc: K formám pronikání slohových výtvarných prvků do prostředí venkovské usedlosti (Pozdně gotické brány v Jenštejně a Dřevčicích), in: Památky středních Čech, 18, 2004, č. 1, s. 25-39.
 • Jiří Úlovec: Zámek ve Vidovicích u Kunic, in: Památky středních Čech, 18, 2004, č. 1, s. 40-46.
 • Jindřich Nusek: „Capella incognita“ – bývalá kaple Panny Marie Pomocné v Divišově, in: Památky středních Čech, 18, 2004, č. 1, s. 47-49.
 • Pavel Kroupa: Nejnovější průzkumy zámků ve Škvorci, v Brandýse nad Labem a ve Štiříně, in: Památky středních Čech, 18, 2004, č. 1, s. 50-55.
 • Jan Mařík: Podpovrchová těžba písku v Praze 14 – Hloubětíně, in: Památky středních Čech, 18, 2004, č. 1, s. 57-58.
 • Vít Jesenský: Mezinárodní studentská konference „Conservation and preservation of cultural heritage“, in: Památky středních Čech, 18, 2004, č. 1, s. 59-60.

Recenze

 • Alfréd Schubert: Ondřej Vaculík, Jablko přešlé mrazem, Brno – Přerov 2003, in: Památky středních Čech, 18, 2004, č. 1, s. 61.
 • Alfréd Schubert: O vesnicích, které ještě neztratily svůj půvab. Jan Pešta, Encyklopedie českých vesnic, Díl I., Střední Čechy a Praha, Praha – Libri 2003, in: Památky středních Čech, 18, 2004, č. 1, s. 61.

Kronika

 • Vladislav Razím: JUDr. et PhDr. Pavel Kroupa padesátníkem, in: Památky středních Čech, 18, 2004, č. 1, s. 62-63. S bibliografií.
 • Jiří Mrázek: Mgr. Petru Váchovi k narozeninám, in: Památky středních Čech, 18, 2004, č. 1, s. 64. S bibliografií.