Památky středních Čech

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Národní památkový ústav > Publikace NPÚ

Časopis pro národní kulturní dědictví, památkovou péči, dějiny umění a archeologii ve Středočeském kraji a Praze. Vydává Národní památkový ústav, úuemní odborné pracoviště středních Čech v Praze.

ISSN: 0862-1586

Poslední číslo: Památky středních Čech, 32, 2018, 1

Obsah

Poslání časopisu

Časopis Památky středních Čech byl založen roku 1985 a od roku 1993 vychází dvakrát ročně. Územím jeho zájmu jsou střední Čechy a příležitostně také hl. m. Praha. Obsahem příspěvků jsou výsledky průzkumů a dokumentace celého druhového spektra památek a tématicky rozsáhlá činnost v oblasti praktické památkové péče.

Nechybí metodické příspěvky, prezentace zajímavých archivních materiálů, diskuse, zprávy, každý článek je doplněn německým resumé. Každoročně (od roku 1998) nadto vychází samostatná příloha časopisu - Ročenka, která podává velmi podrobný přehled o všech oblastech činnosti středočeského pracoviště NPÚ

Časopis Památky středních Čech je recenzované neimpaktové periodikum.

Registrace povolena pod č. MK ČR E 6835

Obsahy

Památky středních Čech, 30, 2016, 1 | Památky středních Čech, 30, 2016, 2 | Ročenka 2015

Odkazy

WWW

Facebook

Články on-line

Roč. 7, 1993, č. 2

SOMMER, Jan: Pozůstatky gotické budovy v sousedství cisterciáckého kostela v Sedlci u Kutné Hory, in: Památky středních Čech 7/2. Zpravodaj Památkového ústavu středních Čech v Praze. Praha 1993. S. 50-55. ISBN 0862-1586. PDF.

SOMMER, Jan: Ke vztahu chórů cisterciáckých kostelů v Hradišti nad Jizerou a v Lilienfeldu, in: Památky středních Čech 7/2. Zpravodaj Památkového ústavu středních Čech v Praze. Praha 1993. S. 62-64. PDF.

Roč. 24, 2010, č. 2

Vladislav RAZÍM: Zříceniny hradů a městské hradby v současné praxi památkové péče, in: Památky středních Čech, 24, 2010, č. 2, s. 10-56. docplayer.cz