Ondřej Belšík

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Biografický slovník >

Mgr. Ondřej Belšík, narozen v roce 1976, po ukončení středoškolského studia na Purkyňově gymnáziu ve Strážnici absolvoval v letech 1994 až 2000 magisterské studium oborů historie a filozofie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V letech 2001 až 2006 postupně pracoval na Magistrátu města Brna, v Masarykově muzeu v Hodoníně a na Ministerstvu vnitra ČR. Od roku 2006 je zaměstnán na olomouckém územním odborném pracovišti Národního památkového ústavu, nejdříve jako garant území okresu Prostějov, od roku 2011 jako náměstek pro památkovou péči a od roku 2013 jako vedoucí odboru péče o památkový fond. Mimo odbornou agendu obnovy kulturních památek se věnuje stavebněhistorickému průzkumu a dokumentaci památkového fondu, zejména historickým krovovým konstrukcím a povrchovým úpravám stavebních památek. Je autorem řady odborných a populárně-vědeckých článků, výsledy vlastní badatelské práce prezentuje na oborových seminářích, v rámci vysokoškolské přednáškové činnosti (FF MU v Brně, FF a PdF UP v Olomouci) ale také v akcích pořádaných pro širší veřejnost.

Zdroj: https://www.npu.cz/cs/uop-olomouc/o-nas/Organizacni-struktura (20180109)