Oděv v západních Čechách 15. až 17. století (publikace)

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

NPÚ > Publikace NPÚ

Oděv v západních Čechách 15. až 17. století, Publikace NPÚ, 2018

Oděv v západních Čechách 15. až 17. století, Vyd. NPÚ-ÚOP v Plzni, 2018. 369 s. ISBN 978-80-58035-52-0

Autorka: Veronika Pilná

eshop NPÚ

Obsah

Anotace

Stejně jako stranou obecných „velkých“ dějin stojí koncept mikrohistorie, tak vedle „velkých“ dějin módy lze postavit každodenní oděvy sledované v jedné lokalitě napříč společenskými vrstvami. Průzkumem lokálních památek, archeologického materiálu a textových pramenů se autorka pokusila zachytit proměny oděvu v oblasti západních Čech v období 15. až 17. století a aplikovat na výzkumný materiál metody historické antropologie. Součástí knihy jsou rovněž popisy používaných historických textilních technik, textilních materiálů a obsáhlý katalog citovaných předmětů a ikonografie.

Obsah

 • Oděv v západních Čechách 15. až 17. století
 • Region západních Čech
 • Vývoj střihových řešení, siluety a stylu
 • Pro obě pohlaví
 • Pánský šatník
 • Dámský šatník
 • Oděvy dětí
 • Oděv v životě
 • Textilní materiály a technologie uplatňující se při výrobě látek
 • Technologie
 • Výroba oděvů a obuvi, řemesla spjatá s výrobou, obchodování
 • Závěrem
 • Katalog pramenů k poznání vývoje oděvu v západních Čechách
 • Část I. Předměty s prokázaným původem či jinou jasnou vazbou na lokalitu
 • Část II. Díla nejasného původu s anonymním autorem
 • Část III. Díla spojená s osobnostmi s vazbou na západní Čechy (výběr)
 • Prameny a literatura
 • Seznam fotografií
 • Rejstřík jmenný
 • Rejstřík věcný
 • Rejstřík místopisný

Odkazy

Ohlasy

20190228 | O šaty se lidé kdysi i soudili, říká autorka knihy o historii módy (idnes.cz).