Oděv v Čechách ve středověku a raném novověku (sborník)

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

NPÚ > Publikace NPÚ >

Oděv v Čechách ve středověku a raném novověku (sborník). Obálka

Oděv v Čechách ve středověku a raném novověku. Sborník příspěvků ze specializované konference uspořádané Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm středních Čech v Praze 14. října 2015 / Alena Nachtmannová, Olga Klapetková edd., NPÚ-ÚOP středních Čech v Praze, 2016, 119 stran, formát 200x240 mm. ISBN 978-80-86516-83-7.

PDF https://www.npu.cz/uop/stredni-cechy/prednasky-vystavy/odev-sbornik.pdf

Obsah

 • Úvod / 5
 • Zlata GERSDORFOVÁ: Symbolické chápání středověkého uměleckého díla a problémy jeho interpretace / 6
 • Lenka HRADILOVÁ: Odívání Panny Marie ve středověkém umění a jeho specifika v českých zemích / 11
 • Ivana BLÁHOVÁ: Figurální malba doby lucemburské jako pramen pro dějiny odívání / 22
 • Antonín KADLEC: Umění a oděv, oděv a umění. Příspěvek k diskusi o soše Madony z kostela Panny Marie Sněžné v Olomouci / 30
 • Veronika PILNÁ: Vývoj střihu a technologie užívané při výrobě oděvů na sklonku středověku a počátku raného novověku / 40 https://www.academia.edu/28379032/
 • Silvie ODSTRČILOVÁ: „Rukavice sv. Vojtěcha“ - vzácný příklad středověkého pletení / 56
 • Alena NACHTMANNOVÁ: Módní oděv raného nověku jako symbol společenského postavení / 61
 • Pavel ŠTĚPÁNEK: K počátkům vlivů španělské módy na módu českou / 74
 • Eva LUKÁŠOVÁ: Oděvy a šperky v inventáři domu Polyxeny z Házmburku zvaného U Pelikána na Starém Městě pražském sepsaném roku 1616 / 83
 • Milena HAJNÁ: Odívání šlechtické společnosti v českých zemích doby předbělohorské a španělské vlivy / 90
 • Radek MARINEK: Reforma šatů a reforma mravů. Na okraj disciplíny katolického kněžstva v potridentském období / 98
 • Lenka VAŇKOVÁ: Od banyanu po župan / 111
 • Program konference / 119

Odkazy

Informace o konferenci, dtto