OPD Liliová 5

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Pracovní verze stránky podporující koordinaci týmu specialistů dokumentujících významné nálezy při památkových úpravách stavby čp. 219/I, Liliová 5, Praha, Staré Město.

Tým využívá také Týmový prostor v rámci Intranetu NPÚ.

TATO STRÁNKA JE ROZPRACOVANÁ. Prozatím modeluje náměty pro strukturu informací a koordinační postupy v TP.

Záměrem je vytvořit (zde?, v TP?) nástroj pro operativní komunikaci výzkumného týmu. Předpokládá se, že tato stránka s podstránkami bude dostupná jen pro členy týmu a jen tito členové budou oprávnění k editacím.

Obsah

Návrh struktury informací (BIMho)

Dům > křídlo > podlaží > místnost č. > stěna (podlaha, strop, stěny) > části stěny (otvory apod.) > prvky > prvky v prvcích (např. hřeby v trámu)

Tým

LB, JB, MP, LB, PD, JN, MS, RG, LŽ, JS (aktu 20160128-1105)

Kronika

2016-01-21 | První schůzka týmu pro OPD na místě a dílčí prohlídka objektu. Nález pozdně gotického trámu s profilací v druhotném užití v konstrukci podlahy 4. NP, v místnosti 409 (místnost v SV nároží).

2016-01-25-0900-1200 | Dokumentace dostupných částí trámu zmíněného ke dni 2016-01-21 (409). (JS).

2016-01-25-1300-1400 | Jedná se o vytvoření Týmového prostoru v rámci Intranetu NPÚ.

2016-01-26-0700-0800 | Vytvoření této testovací stránky.

2016-01-26-1440-1500 | Zřízení stránky na blogu (chráněno heslem).

2016-02-22-1615-1630 | Aktualizace a testy v Týmovém prostoru (zřízena stránka místnosti 409).

Místnost 409

(Toto je test k případným připomínkám!)

Situace místnosti 04-09

Sousední místnosti: Dole: 327; Z: 410; J: 405; JZ: 408

N: Krov
S: F0
Z: 410 409 Situace V: F0
JZ: J: 405
D:
Pozdně gotický trám s profilací druhotně užitý v podlaze místnosti 4-09, čp. 218/I, Liliová 5, Praha, Staré Město. Foto NPÚ, Jan Sommer

Dům čp. 219/I, Liliová 5, Praha, Staré Město > východní křídlo > 4. NP > místnost č. 409 > podlaha > konstrukce podlahy > druhotně užitý trám v konstrukci podlahy > prvky v prvcích (např. hřeby v trámu).

Krovy

Krov střední části západního křídla při Liliové ulici.

Krov s ležatou stolicí a s podélným zavětrováním ondřejskými kříži

Fragmenty

Díl ostění nalezený na skládce zásobního materiálu (20160908)
Díl okoseného ostění se soklovým přechodem v podobě čelně sklopené plošky.

Opuka.

Přes odlomení obou ložných ploch a několik poškození na povrchu jsou stopy kamenických nástrojů perfektně čitelné. Vhodné jako didaktický příklad v lapidáriu apod.