OPD

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Metody památkové péče > Metody zkoumání a dokumentace památek

Operativní průzkum a dokumentace historických staveb - soubor metod zkoumání a dokumentace historických staveb a jejich architektonických článků a konstrukčních prvků specificky zaměřených na aktivity v průběhu stavebních aj. zásahů, před či při zániku staveb. Cílem je především zaznamenat informace dočasně či krátkodobě dostupné tak, aby se mohly stát součástí informační báze oborů dějin umění, architekty, stavitelství apod., a v neposlední řadě rovněž podkladem pro stanovení optimálního způsobu aktuálního památkového zásahu.

Obsah

Dokumenty

Metodika (PDF)

Metodika on-line s aktualizacemi.

Zpracovatelé

Ladislav Bartoš, NPÚ ÚOP v hl. Praze

Jaroslav Skopec, NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem

Odkazy

Blog.

Dostupné dokumenty

MIS | Vzhledem k tomu, jak jsou data v MIS uspořádána, spadají do tohoto výběru i další dokumenty (např. evidenční karty či doplňkové listy kulturních památek), které přímo s OPD nesouvisejí. Je proto vhodné upravit filtraci (zaškrtnutím ve sloupci vpravo).

Externí odkazy

Facebook

Reference


Ohlasy v médiích

Recenze, komentáře

2015-06-16 | OPD jako závažná součást výroční zprávy NPÚ (ceskaplacka.wordpress.com).