Nelly Komendová

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Biografický slovník >

Nelly Komendová (foto NPÚ)

Ing. Nelly Komendová je ředitelkou kroměřížského územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu od 1.1.2018. Funkci převzala po Janě Spathové.

V roce 1989 absolvovala Fakultu stavební Vysokého učení technického v Brně, obor pozemní stavitelství.

Během let 1997–2006 působila ve Státním památkovém ústavu v Olomouci (od 1.1.2003 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci), a to jako dokumentátor (1997–2002), následně jako odborný garant území (2003–2006). Od roku 2006 působí v rámci Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Kroměříži, od počátku působení zastávala funkci garanta území, garanta vybraných národních kulturních památek (Soubor pozůstatků velkomoravské sídelní aglomerace Staré Město-Uherské Hradiště-Modrá, barokní hřbitov ve Střílkách), v letech 2010–2017 působila ve funkci vedoucí odboru péče o památkový fond.

Od 1.1.2018 je jmenována ředitelkou kroměřížského územního odborného pracoviště NPÚ s působností ve Zlínském kraji.

Zdroj: https://www.npu.cz/cs/uop-kromeriz/o-nas/medailonek-reditele (20180109)