Miloš Jiroušek

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Biografický slovník >

Bc. Miloš Jiroušek. Absolvent gymnázia v Pardubicích. V letech 1995–1997 studoval památkovou péči na Státním ústavu památkové péče v Praze. V roce 2010 absolvoval studium dějin umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Od 1.4.1993 je zaměstnán u Národního památkového ústavu jako vedoucí správy státního hradu Kunětická hora. Hlavním úkolem po nástupu do funkce bylo zpřístupnění této památky veřejnosti po jejím dlouhodobém uzavření a zajištění dalších oprav a rehabilitace celého areálu. Autorsky se podílel na tvorbě hradních instalací, expozic a výstav. Spolupracoval na přípravě projektu Revitalizace krajinných struktur Kunětické hory, který byl realizován v rámci operačního projektu životního prostředí. Připravoval projekt rekonstrukce západní části hradu pro IROP ITI.

Je členem poradní komise generální ředitelky Národního památkového ústavu.

Zdroj: https://www.npu.cz/cs/ups-sychrov/o-nas/Organizacni-struktura (20180114)

Odkazy

Rozhovory

20180726 | Pohádkový hrad Kunětická hora se těší na reálný návrat básníka dřeva Dušana Jurkoviče (hradec.rozhlas.cz). Obsáhlý rozhovor s kastelánem Milošem Jirouškem o dějinách hradu i nedávné péči o památku, jakož i o zahajovaném projektu obnovy.