Milan Fiala

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Biografický slovník >

Kastelán zámku Nebílovy od roku 1996.

V NPÚ nastoupil 2. dubna 1991 na pozici kastelána státního zámku Valeč. Od roku 1996 pracuje jako kastelán státního zámku Nebílovy. V obou případech se zaměřil zejména na vlastní záchranu památkových objektů, které se nacházely v havarijním stavu. Na zámku v Nebílovech se snaží o zapojení postupně rekonstruované, nepříliš známé památky do kulturního života regionu, spolupořádá divadelní přehlídky, hudební festivaly, organizuje výstavy výtvarného umění. Působil jako starosta ve Valči, je předsedou České společnosti Josepha Haydna a ředitelem mezinárodního festivalu Haydnovy hudební slavnosti.

Zdroj: https://www.npu.cz/cs/ups-ceske-budejovice/o-nas/Organizacni-struktura (20180105)