Michal Flegl

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Biografický slovník >

Historik, archivář, památkář, pedagog, administrativní pracovník.

PhDr. Michal Flegl, narozen 7.3.1940 v Praze, vystudoval obor historie - čeština na Filosofické fakultě UK. Pracoval v památkové péči a v archivnictví. Od 1.3.1990 byl na Úřadu vlády ČSFR nejprve jako poradce místopředsedy vlády, pak jako vedoucí oddělení církví. Od 1.1.1993 byl poradcem ministra spravedlnosti, od 1.2.1994 byl tajemníkem náměstka ministra kultury.

Na EThF UK přednášel od roku 1990 jako externí pedagog na Katedře církevních dějin. Přednášel české církevní dějiny od počátku křesťanství do Bílé hory a vedl historický proseminář, zaměřený na pomocné vědy historické.

Bibliografie

Michal Flegl: Alois Kubiček (k 90.výročí narození), Památková péče, 1977, s. 285-286.

Michal Flegl: Alois Kubiček a památky české reformace, Křesťanská revue, 1977, s. 99-100.

Michal Flegl: Dr. Josef Hobzek pětasedmdesátníkem, in: Památky a příroda, roč. 8, 1983, č. 7, s. 414.

Michal Flegl: Praha. Průvodce Olympia, Olympia, Praha 1990, 381 s. ISBN 20-045-90

Michal Flegl: Josef Hobzek – historik a památkář (K devadesátému výročí narození), in: Zprávy památkové péče, roč. 58, 1998, č. 5, s. 150-151.

Michal Flegl: Cyril Merhout - historik nejen Malé Strany. Vlastivědná knihovnička Společnosti přátel starožitností, svazek 11, Unicornis, Praha 2002, 21 s. ISBN 808620409X

  • Recenze publikace: Jiří Varhaník: Michal Flegl: Cyril Merhout - historik nejen Malé Strany. Vlastivědná knihovnička Společnosti přátel starožitností, svazek 11, Praha 2002, 24 stran, in: Za starou Prahu. Věstník Klubu Za starou Prahu, 33, 2003, č. 2, s. 42. PDF.

Michal Flegl: Architekt Alois Kubiček a Ořechovka, Břevnovan, 2005, č. 3, s. 7.

Michal Flegl: Tycho Brahe a osud Kurzova letohrádku na Hradčanech, in: Rodopisná revue on-line, roč. 12, 2010, č. 5-6, s. 1-2. PDF.

Michal Flegl: Alois Kubiček - historik architektury a památkář, in: Rodopisná revue on-line, roč. 13, 2011, č. 3, s. 10-12. PDF.

Michal Flegl: Nad osudem evangelického kostela v Novém Boru, in: Rodopisná revue on-line, 2014, č. 1, s. 18-19. PDF. Recenze publikace Rádl, Michal: Smutný osud evangelického kostela v Novém Boru.

Michal Flegl: Jan Žižka v pověstech o hradu Rabí, in: Rodopisná revue on-line, 2014, č. 1, s. 15-17. PDF.

Editor

Husův sborník. Soubor prací k 550. výročí M. Jana Husa, uspořádal Rudolf Říčan za pomoci Michala Flegla, Komenského evangelická fakulta bohoslovecká v Praze, 1966.

Odkazy

http://www.etf.cuni.cz/sbornik-75-let/flegl.html

https://www.databazeknih.cz/zivotopis/michal-flegl-76647