Matěj Miloš

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Home > Biografický slovník

doc. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D.

doc. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D. (1960)

Odborný a vedoucí pracovník NPÚ.

Obsah

Studium

V roce 1984 absolvoval Fakultu architektury VUT Brno, kde v roce 1996 obhájil disertační práci. V roce 1992 absolvoval Filozofickou fakultu Karlovy univerzity, kde v roce 1998 obhájil druhou disertační práci. Habilitační práci obhájil v roce 2002 na Fakultě architektury ČVUT Praha. V roce 1994 absolvoval letní školu Průmyslové archeologie na Technické univerzitě ve Vídni a řadu studijních pobytů v Anglii, Holandsku, Německu a Polsku, spojených s přednáškovou činností.

Zaměstnání

Od roku 1984 pracuje v Národním památkovém ústavu, územním odborném pracovišti v Ostravě (dříve KSSPPOP v Ostravě) a souběžně působí na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Od 1.1.2015 je ředitelem Metodického centra průmyslového dědictví v Ostravě.

Činnost v oblasti památkové péče

Profesně se věnuje dokumentaci, obnově a novému využití technických památek.

Odborné badatelské zaměření

Industriální dědictví. Výzkumy a dokumentace v terénu. Metodické otázky památkové péče.

Granty a vědeckovýzkumná činnost

Publikační činnost

Pravidelně publikuje v časopise Zprávy památkové péče, Fórumarchitektury a stavitelství a v německém jazyce vydávaném časopisuIndustrie-Kultur. V současné době se autorsky podílí na vydání čtyřdílnéencyklopedie Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Odkazy

Rozhovory

Téma: Nové využití starých průmyslových staveb. O konferenci představující výsledky spolupráce s norskými památkáři hovoří Miloš Matěj, ředitel, metodické centrum technických památek, Národní památkový ústav, Ostrava (synchron). Studio ČT 24, 5.4.2016, 16:33. Min. 8:50-13:40 (ceskatelevize.cz).

Přehled publikační činnosti

 • MATĚJ, M. Industrie-kultur. Zprávy památkové péče, č. 4.2003, roč. 63, s. 293-294. ISSN 1210-5538.
 • MATĚJ, M., KLÁT, J., PLCHOVÁ, J., KYSELÁK, J. Culturalmonuments of the Rosice-Oslavany industrial area. Ostrava: Národní památkovýústav, 2013. ISBN 978-80-85034-73-8.
 • MATĚJ, M. Das Industrie des Ostrauer Ballungsgebietes.Industrie - kultur . 2002, s. 18-21. ISSN 0949-3751.
 • MATĚJ, M., DVOŘÁKOVÁ, E. Animace průmyslového dědictví.Zprávy památkové péče, č. 4. 2004, roč. 64, s. 277. ISSN 1210-5538.
 • MATĚJ, M. Hlubina coal mine, coking plant and blast furnacesat Vítkovice iron works. Technical monuments of the Visegrád countries. Polskizwiazek inžynierow i techników budownictva. Krakow: Malopolska PoligrafiaKrakow, 2007. s. 263-282. ISBN 978-83-9037
 • MATĚJ, M., KUČOVÁ, V. Industriální soubory v Ostravě.Vybrané k nominaci na zápis do seznamu světového dědictví UNESCO. Ostrava:Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, 2007. ISBN978-80-85034-01-1.
 • MATĚJ, M., KUČOVÁ, V. Industrial Complexes in Ostrava. To benominated for Inscription on the UNESCO. Ostrava: National Institute for theProtection and Conservation of Monuments and Sites, Central unit in Prague andRegional Department in Ostrava, 2007. ISBN 978-80-85034-02-8.
 • MATĚJ, M., KLÁT, J., KORBELÁŘOVÁ, I. Cultural monuments ofthe Ostrava-Karviná coalfield. Ostrava: Národní památkový ústav, územní odbornépracoviště v Ostravě, 2008. ISBN 978-80-85034-41-7.
 • MATĚJ, M. Exkursion in das Mährische Ostrau zu Kohle undStahl. Industrie-Kultur. 2009, . ISSN 0949-3751.
 • MATĚJ, M., KYNCLOVÁ, J. Jihomoravský lignitový revír zhlediska zájmu památkové péče. In Sborník přednášek z pracovních seminářůHornického muzea a Klubu přátel hornického muzea v Ostravě. Ostrava, 2009. s.214-219. ISBN 978-80-254-6035-1
 • MATĚJ, M. Chceme, nebo nechceme technické a průmyslovépamátky?. Zprávy památkové péče. 2013, roč. 73, s. 179-186.* MATĚJ, M. Prezentace: Koncepce a realizace obnovy azpřístupnění Národní kulturní památky Dolu Michal / Petr Cingr. Ostrava: VŠBTechnická univerzita. [2013-12-02-2013-12-02].
 • MATĚJ, M. Prezentace: Industrial complexes in Ostrava to benominated on the UNESCO tentativelist. Freiberg: Technische universitaet Freiberg.[2013-10-25-2013-10-25].
 • MATĚJ, M. Prezentace: Koncepty pro uchování industriálníchkulturních památek v Evropě a České republice. Ostrava: Ministerstvo financíČeské republiky. [2013-12-05-2013-12-05].
 • MATĚJ, M. Industriedenkmalpflege in der TschechischenRepublik. Entwicklung und Strukturn. Industrie - kultur . 2002, s. 2-3. ISSN0949-3751.