Matěj Kruntorád

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Biografický slovník >

Narozen 1986, vystudoval dějin umění na Masarykově univerzitě v Brně. Věnuje se památkové péči (stavební průzkumy, teorie a dějiny restaurování) a uměleckohistorické topografii (v Ústavu dějin umění Akademie věd ČR).

Odkazy

20200422 | Památkové rezervace a zóny – nechtěné skanzeny? (artalk.cz).