Marie Bartošová

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Biografický slovník >

Ing. arch. Marie Bartošová. Je absolventkou Fakulty architektury VUT v Brně, kde studovala v letech 1983 až 1988.

V roce 2000 nastoupila na ostravský Státní památkový ústav jako specialista na lidovou architekturu, od roku 2004 zastávala funkci vedoucí oddělení specialistů. Po celou dobu své působnosti v památkovém ústavu se zabývá agendou péče o nemovité kulturní památky a plošně chráněná území. V rámci vědecko-výzkumné činnosti instituce se zaměřovala především na lidovou architekturu a vesnická sídla (podílela se na projektu Památková dokumentace vesnických sídel v ČR, památkovém rozboru vytipovaných vesnických sídel a v rámci výzkumného úkolu Hodnocení a kompletní památková dokumentace vesnických sídel v České republice se zabývala průzkumem lidové architektury v Beskydech), podílela se také na zpracování plánů zásad památkové ochrany městských památkových zón.

V roce 2011 byla jmenována vedoucí odboru péče o památkový fond.

Zdroj: https://www.npu.cz/cs/uop-ostrava/o-nas/Organizacni-struktura (20180109)