Marcela Tomášková

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Biografický slovník >

Kastelánka zámku Velké Losiny 2013-2017. Následovala ji Jana Fialová.

V Národním památkovém ústavu působila Marcela Tomášková ještě před svým nástupem na zámek ve Velkých Losinách. Naposledy ve funkci náměstkyně pro správu památkových objektů v územním odborném pracovišti v Olomouci. Již dříve, v květnu a červnu roku 2010, také dočasně vedla správu hradu Bouzov. Během pěti let v roli kastelánky se Marcele Tomáškové podařilo dát celému provozu zámku řád, stabilizovat kolektiv zaměstnanců a zvýšit návštěvnost. Právě pro zvýšení návštěvnosti se tato kastelánka snažila dělat maximum. V roce 2014 byla po více než padesáti letech nově instalována první prohlídková trasa tzv. vysokého zámku, v předchozím roce začal zámek na druhé prohlídkové trase ukazovat panské pokoje Liechtensteinů a také dvě koupelny. Na jaře loňského roku byla zpřístupněna Liechtensteinská kuchyně z dvacátých let 20. století i spolu s původním nádobím. Zásluhou Marcely Tomáškové se na zámku nyní konají pravidelné kulturní akce. V roce 2014 zde byl například poprvé uspořádán zámecký bál a paní kastelánka si tak splnila sen zatančit si na zámku. Rovněž se jí povedlo vyklidit zázemí a skladovací prostory zámku, vyrovnat se s kontaminací mobiliáře pesticidem DDT, dokončit obnovu kočárovny, opravu střech a krytiny a také elektroinstalace včetně dalších drobnějších akcí na údržbě památky. V neposlední řadě Marcela Tomášková velmi dobře spolupracovala s ostatními kastelány celé územní památkové správy.

Odkazy

20180212 | Po pěti letech je ve Velkých Losinách kastelánem opět příslušník rodiny Fialů (npu.cz).