Management plán ochrany památkových hodnot památek zahradního umění (2015)

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Metodiky >

PRACUJE SE!!!

Management plán ochrany památkových hodnot památek zahradního umění. Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D., Ing. Jiří Olšan, Ing. Marek Ehrlich

Patrně týž dokument v pdf

Text: http://iispp.npu.cz/mis_public/publicDocumentDetail.htm?id=475270

Obsah

Předmluva / 4

Vstupní údaje / 5

Výzkumná aktivita / 5

Název metodiky / 5

Cíl metodiky / 5

Popis uplatnění metodiky / 5

Legislativní rámec problematiky a její význam v procesu péče o památky zahradního umění / 6

Zákonné předpisy / 6

Mezinárodní úmluvy a charty / 7

Metodická východiska / 9

Použité zkratky / 10

Management plán ochrany památkových hodnot památek zahradního umění / 11

Vstupní údaje management plánu ochrany památkových hodnot PAZU / 14

Identifikační údaje / 14

Zákony a předpisy limitující proces péče a užívání v daném objektu PAZU / 14

Základní analytické podklady podmiňující proces péče a užívání v daném objektu PAZU / 15

Plán využívání PAZU / 17

Základní teze / 17

Analýza, interpretace a vyhodnocení historických a aktuálních způsobů a intenzity využívání PAZU / 19

SWOT analýza problematiky / 25

Návrh plánu využívání PAZU pro MPOPH / 26

Doporučený řešitelský tým / 27

Plán péče o hmotnou substanci PAZU / 28

Základní teze / 28

Analýza současného stavu péče a reálného stavu jednotlivých kategorií strukturálních prvků obsažených v kompozici PAZU / 28

SWOT analýza problematiky / 31

Návrh plánu péče o hmotnou substanci PAZU / 32

Doporučený řešitelský tým / 33

Plán prezentace památkových hodnot PAZU / 34

Analýza současného stavu prezentace hodnot PAZU / 34

SWOT analýza problematiky / 37

Návrh plánu aktivit prezentace památkových hodnot PAZU pro MP / 38

Doporučený řešitelský tým / 39

Platnost dokumentu management plán ochrany památkových hodnot PAZU a jeho aktualizace / 40

Zdůvodnění novosti postupu / 42

Srovnání se zahraničím / 42

Seznam použité a související literatury / 44

Přílohy / 46