Lucemburský rok

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Home > Kategorie? - Akce, Projekty? - Po rocích?

Tato stránka není systematicky aktualizována. Sledujte informace na Wikipedii!

> Po stopách šlechtických rodů

Celoroční kulturní akce pořádaná v roce 2016 Národním památkovým ústavem v rámci desetiletého projektu Po stopách šlechtických rodů, a to jako součást národních oslav 700. výročí narození Karla IV. (1316).

Lucemburský rok je název projektu a kulturních akcí, které se konají v roce 2016 v Česku. Jde o součást projektu Po stopách šlechtických rodů, jehož hlavním organizátorem je Národní památkový ústav.

Obsah

Lucemburkové

Lucemburkové byli druhou českou královskou dynastií po Přemyslovcích. Zemím Koruny české vládli v letech 1310–1437. Karel IV. Lucemburský, český král a císař říše římsko-německé se narodil právě před 700 let, 13. května 2016 v Praze.

Kronika lucemburského roku

Stručný výběr událostí.

2016-04-26 | Slavnostní zahájení "roku" na půdě Univerzity Karlovy se konalo za účasti památkářů, rektora univerzity a ministra kultury.

2016-04-28 | Vydány příležitostné dopisnice.[1]

Společenské souvislosti

Záštitu nad Lucemburským rokem převzali...


Kalendář akcí

Výstava Císař Karel IV. 1316-2016. Národní galerie v Praze / Valdštejnská jízdárna, 15.5.-25.9.2016; Germánské národní muzeum, Norimberk, 20.10.2016-5.3.2017 k700.eu

Výstava Karlštejnský poklad a kultura dvorského prostředí Karla IV. konaná na Karlštejně prezentuje luxusní předměty denní potřeby, které byly nalezeny v 19. století v průběhu regotizace hradu.

Výstava Lev a orlice na hradě Veveří připomene význam moravské větve Lucemburků.

Výstava Následovníci svatého Jiří na zámku v Jindřichově Hradci seznámí s působením vlivu lucemburského dvorského prostředí do kultury nejvyšších vrstev české šlechty.

Výstava Slovanský klášter Karla IV. Zbožnost, umění, vzdělanost. Emauzský klášter v Praze, 5.5.–21.11.2016.[2]

Výstava Karel IV. a Nové Čechy. Obraz zapomenuté korunní země. Muzeum Cheb, 29.4.-12.6.2016.[3]

Exteriérová výstava Šifra Otce vlasti v Praze na Václavském náměstí, 3.5.-1.6.2016. Na pražském Vyšehradě 23.6.-31.7.2016. Výstava připravená v rámci projektu zaměřeného na prezentaci Nového Města pražského a osobnost Karla IV. coby stavitele a velkého vizionáře, který na krátký čas učinil z Prahy metropoli středověké Evropy. Ideová a urbanistická koncepce Nového Města, plánovaného jako zhmotnění nebeského Jeruzaléma, dodnes udivuje svou velkorysostí a promyšleností.

Středočeské územní odborné pracoviště NPÚ pořádá veřejně přístupný přednáškový cyklus Významné stavby doby Karla IV. ve středních Čechách a v říjnu 2016 také specializovanou odbornou konferenci zaměřenou na oděv v době lucemburské.[4]

Související památky


Literatura

autor název

Odkazy

Ohlasy v médiích

2015-11-19 | Hrad představí unikátní výstavu, přípravy na Rok Karla IV. trvaly tři roky (aktualne.cz).

2015-12-01 | Výročí narození Karla IV. oficiálním výročím UNESCO (mzv.cz).

2016-03-21 | Památkáři budují na Veveří expozici o moravských Lucemburcích (ceskenoviny.cz).

2016-04-25 | Na 700. výročí Karla IV. jdou desítky milionů (mediar.cz). Přesně sedm století uplyne letos v sobotu 14. května od narození jedenáctého českého krále a zároveň římského císaře Karla IV. A letopočet 1316, kdy slavný Lucemburk přišel na svět, letos připomíná řada státem organizovaných akcí i speciálů komerčních i veřejnoprávních médií.

2016-04-26 | Unikátní poklad se po staletí skrýval na Karlštejně, teď se na hrad vrací (idnes.cz). Výstava na Karlštejně od 7.5.2016.

2016-04-26 | Venkovní expozice pátrá po pravé podobě panovníka Karla IV. (idnes.cz). Výstava na Kampě v Praze.

2016-04-28 | Óda na císaře Karla IV. je v plném proudu, o víkendu se rozjíždí Lucemburský rok (novinky.cz).

Externí odkazy

Reference

  1. ČESKO - Lucemburský rok 2016 a příležitostné poštovní dopisnice (PRESSFIL)
  2. Informace na webu AV ČR.
  3. Info na webu Muzeum Cheb
  4. Lucemburský rok na webu NPÚ, ÚOP středních Čech.