Lubomír Martinek

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Biografický slovník >

Ing. Lubomír Martinek. V letech 2006 – 2010 absolvoval bakalářské studium v oboru cestovní ruch na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě. Poté nastoupil na navazující magisterské studium oboru management cestovního ruchu na Vysoké škole obchodní v Praze, kde v roce 2012 získal titul inženýr ekonomie. V témže roce nastoupil na státní hrad Trosky na pozici pokladníka. O rok později přešel na pozici pracovníka vztahů k veřejnosti a od března roku 2017 byl jmenován do funkce kastelána na hradě Trosky. V současné době navštěvuje kurz památkové péče při Národním památkovém ústavu.

Zdroj: https://www.npu.cz/cs/ups-sychrov/o-nas/Organizacni-struktura (20180112)