Luboš Jeřábek

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Biografický slovník >

JUDr. Luboš Jeřábek. Narozen 21. 2. 1864 v Praze, zemřel 7.8.1937 v Černošicích u Prahy. Ředitel Státního památkového úřadu.

JUDr. Luboš Jeřábek

Po vystudování malostranského reálného gymnázia absolvoval Právnickou fakultu UK Praha. Po roce 1893 byl soudním sekretářem a 23.2.1908 se stává poslancem Zemského sněmu království Českého. V roce 1911 začal pracovat na Ministerstvu kultu a vyučování v Praze, od r. 1912 jako zemský konzervátor pro území české. V průběhu I. světové války zachránil mnoho kostelních zvonů, za což mu bylo uděleno čestné členství ve Svazu pro ochranu domoviny. Ještě na konci období monarchie, v r. 1918, vybudoval c. k. Zemský památkový úřad pro Království české. Po r. 1918 kontinuálně tento úřad přechází ve Státní památkový úřad v Praze, jehož se stal prvním přednostou.

Zasazoval se o ochranu pražských památek a na záchraně řady z nich se podílel. Již v r. 1896 vedl zpracování prvního návrhu zákonné ochrany vybraných historických čtvrtí. V roce 1900 stál u založení Klubu za starou Prahu a byl jeho předsedou. Byl členem Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta a Masarykovy akademie práce. Své názory publikoval v odborných časopisech i v několika desítkách samostatných publikací (např. Pět let činnosti pro myšlenku zachování starobylého a uměleckého rázu král. Hl. města Prahy, 1899, Zachování starobylého a krásného vzhledu Prahy, 1900, Za starou Prahu, 1902, Starý židovský hřbitov pražský, 1903, Boj proti starobylému rázu Prahy, 1904, Chrám a věže svatovítské, 1906, Pražské zahrady a paláce, 1909, Malebné pouti po krásné Praze I. a II., 1920 ad.).

Významně se zasloužil také zasloužil o rozvoj uvědomělé ochrany přírody.

Dr. Jeřábek byl nejen památkářem, ale také nadšeným organizátorem českého pěvectva a publicistou. V roce 1904 se zasloužil o uspořádání Prvního českého hudebního festivalu. Obětavě pracoval v Pěvecké obci české, jejímž starostou byl v letech 1921–1937. Organizoval velké Národní pěvecké závody a v roce 1928 založil Všeslovanský pěvecký svaz, jehož byl místostarostou.

Odkazy

Bibliografie

bibl. Luboš Jeřábek: https://biblio.hiu.cas.cz/authorities/235066

Literatura

Pavel Pešout: 150 let od narození Luboše Jeřábka – předkladatele prvního návrhu soustavy chráněných území, in: Ochrana přírody, 2014, č. 5. On-line [1]