Libuše Dědková

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Biografický slovník >

(OMLUVA: Toto je pracovní verze stránky, vytvořená v testovacím provozu wiki.)

PhDr. Libuše Dědková (1938-2017). Foto NPÚ

PhDr. Libuše Dědková (19.5.1938, Nová Paka - 7.3.2017, Ostrava?), významná představitelka oboru dějin umění dlouhodobě působila v památkovém ústavu Severomoravského a Moravskoslezského kraje. Zabývala se barokním malířstvím na Moravě, gotickými nástěnnými malbami a lidovou architekturou.

Obsah

Studium

Po absolvování Střední ekonomické školy v Opavě studovala dějiny umění na dnešní Masarykově univerzitě v Brně u profesorů Alberta Kutala, Václava Richtera a Ivo Krska. Od roku 1965, ještě během studia pracovala jako správkyně sbírek v Oblastní galerii výtvarného umění v tehdejším Gottwaldově. Studium dějin umění ukončila v červnu 1967.

Profesní působení

V listopadu 1968 nastoupila do Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Ostravě, kde jí byla svěřena agenda týkající se problematiky restaurování v rozsahu celého území někdejšího Severomoravského kraje. Tato její činnost zanechala v dějinách památkové péče nesmazatelnou stopu, měla odborný dohled nad všemi restaurátorskými pracemi, realizovanými v Moravskoslezském (resp. Severomoravském) kraji v poslední třetině 20. století. V roce 1976 se jí například podařilo nalézt a prosadit restaurování souboru gotických maleb z christologického cyklu v kostele sv. Ducha v Krnově, garantovala restaurování nástěnných maleb v dřevěném kostele v Sedlištích nebo sgrafit na zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Její odborná činnost, obohacená praktickými zkušenostmi z terénu, se neomezovala jen na restaurování, badatelsky se zabývala také lidovou architekturou (mj. publikace o dějinách Malé Morávky a Karlova) a spolu se svým manželem Antonínem Grůzou zpracovala i množství stavebněhistorických průzkumů.

Publikační činnost

Výsledky badatelské práce, které se věnovala i po odchodu do důchodu, také hojně publikovala, ať již v podobě studií v Časopise Slezského zemského muzea, Zprávách památkové péče, Průzkumech památek nebo Sborníku NPÚ v Ostravě, či samostatných monografií. Její poslední publikací byla kniha Stará ves nad Ondřejnicí – dějiny obce a její dominanty, kterou napsala s Antonínem Grůzou.

Bibliografie

Bibliografie dějin českých zemí

Bibliografická a archivní databáze NPÚ

Literatura

Lubomír SLAVÍČEK (ed.): Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008), 1. svazek, A/M, Academia, Praha 2016, s. 221-222. ISBN 978-80-200-2094-9

Poslední rozloučení s PhDr. Libuší Dědkovou (npu.cz). On-line 9.3.2017.