Libor Knížek

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Biografický slovník >

Bc. Libor Knížek je absolventem semináře Dějin umění Masarykovi univerzity u prof. PhDr. Lubomíra Slavíčka, CSc. Dokončil pomaturitní studium památkové péče při NPÚ.

Od 1. dubna 1990 vykonával ve svém rodišti na státním zámku ve Veltrusích postupně práce průvodce, pokladního, správce depozitáře a zástupce kastelánky.

Od 1. února 1999 nastoupil na základě výběrového řízení jako kastelán státního zámku v Hořovicích. V této pozici se věnuje hlavně stavebnětechnickému stavu areálu národní kulturní památky, obnově parku, reinstalaci historických interiérů a zvýšení povědomí o zámku v očích odborné i laické veřejnosti.

Zdroj: https://www.npu.cz/cs/ups-praha/o-nas/Organizacni-struktura-UPS-PR (20180110)

Odkazy

20181231 | Jaroslava Šašková: Za léta už po zvuku poznám, které okno uvolnil průvan, říká kastelán (idnes.cz). Obsáhlý rozhovor. (verif. 20181231)